Venus Medtech má investice pro vývoj srdečních chlopní

Společnost Venus Medtech oznámila, že uzavřela definitivní investiční dohodu se společností DCP Capital. Tuto investici společnost Venus Medtech využije k urychlení modernizace a internacionalizace stávajících srdečních chlopní, podpoře společnosti pro rychlý vstup do fáze klinického výzkumu svých nových technologií léčby onemocnění mitrální/trikuspidální chlopně a položení pevného základu pro úplný vstup společnosti na mezinárodní trh srdečních chlopní.
Spolu s rostoucí ekonomikou a stárnoucí populací vzrůstá výskyt onemocnění senilní kalcifikované aortální chlopně a brzy se stane hlavní příčinou chlopňových onemocnění v Číně. V současnosti jsou pro náhradu aortální chlopně (SAVR) široce používány chirurgické postupy, ale riziko chirurgického traumatu je vysoké a pooperační zotavení je pomalé. Většina starších pacientů není schopna takovou chirurgii snést. Po 16 letech rychlého vývoje se technologie transkatetrové náhrady aortální chlopně (TAVR) ve světě postupně stala běžnou léčbou onemocnění aortální chlopně. Podle současných údajů je v Číně nejméně 500 000 pacientů s indikací TAVR a většina z nich není přijata k nemocniční léčbě. Kromě onemocnění aortální chlopně jsou běžnými onemocněními srdečních chlopní vady mitrální a trikuspidální chlopně. Odhaduje se, že počet pacientů s těžkou mitrální regurgitací (MR) a trikuspidální regurgitací (TR) dosahuje v Číně více než 10 milionů, ale procento chirurgické léčby je méně než 2 %. Terapeutický trh v této oblasti je obzvláště slibný.
Společnost Venus Medtech se již mnoho let věnuje výzkumu, vývoji a komercializaci léčebných zařízení pro onemocnění srdečních chlopní. Společnost celosvětově vlastní více než 300 patentů na chlopenní technologie a vytvořila úplnou a přísnou ochranu práv duševního vlastnictví. Její produkt TAVR první generace, systém transkatetrové implantace aortální chlopně VenusA-Valve, je první technologií transkatetrové implantace aortální chlopně, který byl schválen čínskou Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v dubnu 2017 a který v Číně vytvořil novou éru intervenční kardiologie a stal se příkladem vysoce inovativních zdravotnických zařízení vytvořených v Číně.
Společnost Venus Medtech má v oblasti léčby onemocnění srdečních chlopní pevné a komplexní postavení. VenusP-Valve, transkatetrová plicní chlopeň, je první samoexpandující plicní chlopní na světě a ve 27 střediscích v téměř 20 zemích a regionech již bylo provedeno 178 úspěšných implantací. Požadovaný výzkum pro registraci společnosti v Číně byl dokončen a registrační výzkum pro schválení v EU bude dokončen v brzké době. Očekává se, že Čína a Evropa schválí její uvedení na trh v roce 2019. Společnost Venus Medtech navíc využije tuto novou investici k urychlení vývoje náhrad mitrálních a trikuspidálních chlopní. Očekává se, že do fáze klinických studií vstoupí v roce 2019 a během pěti let dosáhne stavu trvalého rozvoje pro obchodní růst v oblasti srdečních chlopní.
Eric Zi, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Venus Medtech, uvedl: „Jsme nesmírně rádi, že společnost DCP je naším dlouhodobým partnerem, který přináší přidanou hodnotu. Tato spolupráce bude těžit z 25 let zkušeností jejich týmu vedeného panem Davidem Liu v oblasti investic v Číně. „Zejména doufáme, že využijeme významných zkušeností DCP v oblasti investic a akvizic a schopnosti jeho správy portfolia k urychlení expanze společnosti Venus Medtech."
„Pro DCP je potěšením, že má možnost investovat do společnosti Venus Medtech," řekl David Liu, výkonný předseda společnosti DCP. „Jsme nadmíru spokojeni s vynikajícím manažerským týmem společnosti, silnými technologickými schopnostmi a hlubokými znalostmi v oboru. Těšíme se na to, až plně využijeme naši síť a odborné znalosti, abychom společnosti Venus Medtech pomohli vstoupit do další fáze vývoje."
„Společnost Venus Medtech je vedena manažerským týmem s globální vizí a silným smyslem pro společenskou odpovědnost a je nám ctí s takovou společností spolupracovat, abychom jí pomohli stát se globálním hráčem na trhu lékařských zařízení," dodal Wayne Wang, výkonný ředitel společnosti DCP. Prostředky budou investovány do výzkumu a vývoje společnosti Venus Medtech, její výroby a prodejní sítě, což podpoří rychlý vývoj společnosti. (17.5.2018)