Veolia dokončila výměnu hlavní části potrubí ve Frýdku-Místku

Společnost Veolia Energie ČR využila plánované letní odstávky a provedla výměnu další stěžejní části horkovodní sítě ve Frýdku-Místku, která zásobuje teplem přes 18 tisíc domácností a také školy, nemocnici, obchodní centra atd.
„Potrubí vedoucí z naší Teplárny Frýdek-Místek podél řeky Ostravice dále do města o délce téměř 700 metrů jsme nahradili novým ocelovým potrubím s moderní tepelnou izolací, která zajistí minimalizaci tepelných ztrát za všech provozních i klimatických podmínek,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR.
Potrubí slouží městu od doby instalace v roce 1974 a už nesplňovalo potřebné parametry. Náročná generální oprava potrubí o průměru 50 cm (2x DN 500) byla nastartována po ukončení topné sezóny zahájením přípravných a demontážních prací 1. června. Na základě pečlivé projektové, legislativní a organizační přípravy probíhala výměna potrubí současně ve dvou nadzemních úsecích. Přestože šlo o velký rozsah prací, pracovníkům se podařilo dodržet stanovené pouze desetidenní přerušení dodávek tepelné energie ve druhé půlce července.
„Vysoké nároky na profesionalitu i šikovnost montážních čet a možnosti používané techniky byly kladeny zejména na počátku trasy při vyvedení potrubí z teplárny ve stísněných prostorech horkovodního kanálu pod podlahou technologie tzv. biobloku, spalujícího dřevní štěpku. Technickým a montážním oříškem byla také výměna svislého kompenzátoru, který překlenuje silnici Nádražní a železniční vlečku pro přilehlé výrobní závody, a to bez výluky z provozu, pouze s krátkou regulací dopravy,“ doplnil Dalibor Šafran, zástupce náměstka Závodu Distribuce a služeb, Veolia Energie ČR.
Cílem realizace těchto finančně velmi nákladných oprav je především udržení stabilních, kontinuálních, bezporuchových dodávek tepla připojeným odběratelům a ve spolupráci s městskou společností Distep tepelnou pohodu všem zásobovaným obyvatelům města.
Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům.
V loňském roce společnost Veolia Energie ČR investovala přes miliardu korun do další ekologizace a modernizace svých energetických provozů a rozvodů. Téměř polovina prostředků byla vynaložena na projekty s přínosem pro ovzduší a životní prostředí vůbec. Investice do sítí centrálního zásobování teplem (CZT) loni činily celkem 188 milionů korun. Na soustavách CZT proběhly výměny potrubí různých dimenzí, například v MS kraji část sítě při vstupu do Karviné a ve Frýdku-Místku dva úseky horkovodu v délce celkem 900 metrů. (14.8.2018)