Více dat, více cloudů, větší požadavky na IT – vítejte v roce 2019

Techničtí ředitelé mají možná nejskvělejší práci ve svých organizacích. Mají sice skutečně velké množství úkolů a rolí, ale jednou z nich je předvídat, jak příští výrazný technologický pokrok odhalí nové příležitosti pro zákazníky. V průběhu loňského roku jsme rozhodně nezaznamenali nedostatek technologických inovací, přičemž v popředí zájmu mnohých debat uvnitř našich vlastních týmů a rozhovorů se zákazníky byla témata, jako jsou umělá inteligence a strojové učení, sítě 5G, cloud, rozšířená a virtuální realita a blockchain. Je to vzrušující doba pro technologické nadšence, ale skutečnou otázkou je, co to znamená pro nás a naše zákazníky a jak je připravíme, aby této situace dokázali využít. Stručná odpověď... znamená to, že pro využití veškerého kapitálu skrytého v datech a dostupného během datové éry má klíčový význam digitální transformace.
S příchodem roku 2019 jsme naplněni vzrušením v souvislosti s tím, co přinese příštích 12 měsíců, protože plánujeme, co přijde ještě později v budoucnu, třeba v roce 2030. Společnost Dell Technologies zveřejnila své prognózy pro rok 2019. Zde budeme analyzovat důsledky těchto nejnovějších technologických inovací o něco podrobněji, protože se týkají roku, který je před námi.
Předpověď týkající se dat vyžaduje víceúrovňový přístup ke cloudu, který změní tvář moderního datacentra
Vzhledem k rostoucím objemům dat v hraničních prostředích a potřebě výkonných výpočetních prostředků pracujících v reálném čase k zajištění plné podpory aplikačních úloh umělé inteligence a strojového učení se datacentrum oficiálně stává distribuovaným. Vícecloudové a hybridní cloudové modely se budou dále vyvíjet a budou umisťovat funkce cloud computingu do jednotlivých úrovní cesty k datům, aby se vypořádaly s jedinečnými potřebami, spjatými s každou úrovní. Tento posun blíže k hraničnímu prostředí bude podporovat analýzu a správu dat mimo centrum jako rozšíření místního cloudu. Očekávejte, že se novým standardem stane kombinace veřejného, privátního a hybridního cloudu, která učiní z vícevrstvých cloudů realitu. V současné době ale dochází k rozsáhlému distribuování z obrovských veřejných datacenter přes vyhrazená optimalizovaná podniková datacentra do hraničních cloudů s odezvou v reálném čase a poté až do inteligentnějších koncových zařízení integrovaných do tohoto vícevrstvého vícecloudového modelu IT.
Umělá inteligence a strojové učení povedou k největšímu růstu produktivity za poslední léta, a to nejen u lidí, ale také u strojů
Aplikace umělé inteligence a strojového učení rozšíří a přetransformuje zkušenosti uživatelů snížením jak technologické, tak lidské složitosti. Hranice mezi úkoly člověka a stroje se změní a více myšlenkových úkolů jednotlivých firem a systémů bude řešit strojová inteligence. Umělá inteligence a strojové učení budou nadále využívat příval dat ke zvyšování efektivity a získávání poznatků, které umožní optimalizovat jak zařízení, tak aplikace, jež používáme každý den. Počítače budou schopné předpovídat požadavky na odběr energie na základě vzorců používání, zatímco aplikace se budou nadále učit z preferencí a chování uživatelů, aby poskytovaly více individuálně přizpůsobené zkušenosti. Dokonce i rozsáhlé podnikové systémy budou používat umělou inteligenci a strojové učení k dosažení větší míry automatizace a inteligence. Tím usnadní lidem shromažďování poznatků nebo uskutečňování strategických rozhodnutí založených na datech, protože přecházíme z rozsahu peta přes rozsah exa do rozsahu zeta. Společnost Gartner odhaduje, že v roce 2021 vytvoří rozšířené využívání umělé inteligence obchodní hodnotu ve výši 2,9 bilionu USD a získá zpět 6,2 miliardy hodin produktivity pracovníků.
Sítě 5G urychlí přenos dat, webové aplikace a přechod na softwarově definované IT
Sítě 5G jsou nepochybně zahrnovány do mnohých prognóz pro rok 2019, ale co nemusí být zřejmé je to, jak zvyšují potřebu strategií softwarově definovaných IT na vyšší úroveň než kdykoli předtím. Sítě 5G vyžadují softwarově definovanou síť a nové distribuované výpočetní modely. V konečném důsledku bude nutné, aby byly podporovány celými sadami softwarově definovaných datacenter. Veškerá data pak bude možné během správy, analýzy, ukládání a ochrany přenášet dostatečnou rychlostí a v požadovaném rozsahu. Organizace budou potřebovat schopnost snadno a obratně spravovat infrastruktury sítí 5G, aby mohly v případě potřeby rychle použít nový softwarový kód a rozhraní API. Klíčovou roli budou mít automatizace a inteligence, a to je místo, kde softwarově definované IT vynikne díky škálovatelným prostředkům infrastruktury NVMe a síti SD-WAN.
Navíc data s velkou šířkou pásma a nízkou latencí sítí 5G přinesou působivější vizuální zážitky pro rozšířenou a virtuální realitu, hraní her a mobilní aplikace pro IoT, což zvýší poptávku po obsahu v hraničním prostředí. Budeme svědky migrace na progresivní webové aplikace, které jsou nezávislé na operačním systému a zařízení a přinesou všechny tyto zážitky z vysokého rozlišení více lidem na více místech.
Rozšířená a virtuální realita přinesou na pracoviště více učení přímo na místě a větší kreativitu
V průběhu roku 2018 bylo dosaženo výrazného pokroku v oblastech rozšířené a virtuální reality (AR/VR), které tak nyní mohou vytvářet podmanivější a rozsáhlejší vizuální zážitky. V důsledku toho budeme v roce 2019 svědky zvýšené míry přijímání těchto technologií na pracovištích. Příležitosti ke školení přímo na místě a schopnost přistupovat k datům v reálném čase v hraničním prostředí nejen umožní odstranit nedostatky v dovednostech v určitých oborech a odvětvích, ale také poskytnou pracovní síle ještě větší svobodu k tomu, aby vykonávala co nejlépe svou práci bez nutnosti opustit pracoviště. Zaměstnanci budou dále schopni spolupracovat a tvořit v reálném čase prostřednictvím zkušeností z rozšířené a virtuální reality, přičemž budou všichni přivedeni do jednoho virtuálního prostředí, jako kdyby spolu fyzicky pracovali.
Nejvýznamnějším trendem, který umožní využívání rozšířené nebo virtuální reality, nebude uživatelské rozhraní, ale pokrok v oblasti datacenter a cloudových infrastruktur, které poskytnou zdrojová data, kapacitu pro jejich zpracování a výkon potřebný k vytvoření plně podmanivého zážitku v rozšířené nebo virtuální realitě. To bude znamenat posun v myšlení, kdy rozšířená nebo virtuální realita již nebude chápána jako samostatné prostředí, ale bude na ni nahlíženo spíše jako na prezentační rozhraní pro poznatky a rozšiřující se datové fondy získané pomocí pokročilých schopností umělé inteligence moderního datacentra.
Spolupráce se rozvine z pozvání na schůzku
Zatímco se ze světa, ve kterém lze konektivity a produktivity dosáhnout i z těch nejvzdálenějších míst, už dlouho vytrácí pojem práce s pravidelnou pracovní dobou, pozvání podle kalendáře stále rozhoduje o tom, kde a kdy se sejdeme. To vše se ale mění, protože máme možnost rychle odchytit kolegu ze zámoří prostřednictvím nových nástrojů pro podporu spolupráce, které nám umožní uskutečňovat videohovory a sdílet soubory v reálném čase. Rok 2019 napomůže spolupráci, protože další podniky přijmou webové nástroje pro podporu spolupráce a technologie zařízení využijí pokrok v oblastech připojení k sítím Wi-Fi a výpočetního výkonu k vykonání většího množství práce, navíc lépe, rychleji a také společně.
Blockchain způsobí řetězovou reakci
O blockchainu se nadále živě debatuje v celém technologickém sektoru, protože organizace stále zkoumají, jaký prospěch může přinést jejich podnikání. Mnohé budou pokračovat ve vyhodnocování, zda je výhodné přijmout ho hned a zda zvýší zabezpečení a důvěru, pokud jde o jejich dodavatelský řetězec nebo finanční transakce. Rok 2019 bude formujícím rokem pro praktické zavádění blockchainu, protože organizace pracují na tom, aby pochopily, zda je pro ně tím správným řešením právě teď a zda mají správnou infrastrukturu, systémy a služby pro jeho podporu. Nyní dospíváme k poznání, že distribuované záznamy jsou užitečným nástrojem tam, kde jsou zásadními tématy distribuovaná důvěra a neměnnost dat. To povede k cílenějším a užitečnějším aplikacím této nové technologie.
Není pochyb, že rok 2019 bude vzrušujícím rokem pro technologické nadšence a spotřebitele, stejně jako, že přecházíme do datové éry. Nezapomeňte sledovat náš blog Luminaries in Innovation, protože budeme nadále zkoumat, kam nás technologie v roce 2019 a dalších letech dovedou.
Autoři: John Roese, prezident a technologický ředitel společnosti Dell EMC │ Glen Robson, senior viceprezident společnosti Dell pro klientské inovace. (23.1.2019)