Více než 2,5 miliardy korun z IROP získá 55 muzeí

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, zveřejnil výsledky výzvy Muzea II. Díky uvolněným financím dojde k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů muzeí a k zpřístupnění nových expozic. Výzva se setkala s obrovským zájmem muzejní obce.
„Touto druhou výzvou, která si klade za cíl zlepšit stav našich muzeí, pokračujeme v našem úsilí o pečování kulturního dědictví naší republiky, od jehož vzniku letos uběhlo sto let. Tyto finance jsou naším dalším příspěvkem k letošním oslavám. Samozřejmě budeme v podporování podobných chvályhodných projektů pokračovat i nadále,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Ve výzvě Muzea II bude podpořeno 17 projektů za  898 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj z celkových 46 předložených projektů. Díky schváleným projektům budou postaveny nové depozitáře (např. pro Moravskou galerii v Brně) nebo rekonstruovány stávající depozitáře. Dojde i k otevření nových expozic (např. přírodovědná expozice Vlastivědného muzea v Olomouci), k rekonstrukci stávajících expozic (např. venkovní expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti), k restaurování sbírkových předmětů (např. lokomotiv ve sbírkách Železničního muzea v Národním technickém muzeu), nebo k obnově budov muzeí (např. Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni).
Výzva Muzea II navazuje na předchozí výzvu Muzea, díky které bylo podpořeno 38 projektů za 1,634 miliardy korun. Mezi již ukončenými projekty je např. projekt Západočeského muzea v Plzni Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech, který získal příspěvek EU ve výši 18 824 226 Kč.
„Hodnocení projektů zajistili, stejně jako u všech ostatních výzev IROP, pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, které rovněž poskytuje konzultace k projektovým záměrům a po schválení monitoruje a kontroluje jejich průběh,“ uved náměstek sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
Celkově je tedy z IROP podpořeno z individuálních výzev 55 projektů na obnovu muzeí za více než 2,5 miliardy Kč. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce podpořených muzeí v Jihomoravském kraji, a to devět, dále osm v Moravskoslezském kraji a shodně po šesti muzeích je podpořeno v kraji Jihočeském, Středočeském a Zlínském.
Projektům schváleným k financování IROP nyní průběžně vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (16.11.2018)