Více Pražanů podporuje plánovanou novostavbu na náměstí Miloše Formana v rámci projektu Staroměstská brána

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK 59,6 % Pražanů podporuje revitalizaci náměstí Miloše Formana v takové podobě, jaká je navrhovaná architektonickou kanceláří TaK Architects, tedy včetně budovy novostavby “Brand Store” na rohu ulic Pařížská a Bílkova. Průzkum čerpá data ze vzorku 1013 občanů Prahy.
Plánovaná rekonstrukce hotelu Intercontinental (Golden Prague Hotel) a celá revitalizace jeho okolí, včetně novostavby na náměstí Miloše Formana, má mezi Pražany podporu.
Pro plánované úpravy na náměstí Miloše Formana včetně novostavby na rohu ulic Bílkova a Pařížská vyslovilo téměř 59,6 % občanů Prahy. Proti budově je podle výzkumu agentury STEM/MARK 22 %. Zbytek zaujal neutrální stanovisko.
​Za projektem Staroměstská brána stojí, jako investor, česká rodinná investiční kancelář R2G, pánů Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Dle návrhu české architektonické kanceláře TaK Architects proběhne citlivá rekonstrukce hotelu a revitalizace jeho okolí. Revitalizace, mimo jiné, počítá s rozšířením veřejně přístupného prostoru včetně zasazení nových stromů, instalace vodních prvků, snížení intenzity dopravy a vybudování třípatrové budovy na rohu Pařížské a Bílkovy ulice, jejíž součástí bude i památník československé kinematografie. Revitalizace také počítá s odstraněním současného vjezdu a výjezdu z garáží a jejích výduchů nebo propojením místa s vltavskou náplavkou pro pěší. Jedná se o bezprecedentní využití soukromého pozemku pro potřeby veřejnosti a ku prospěchu všech Pražanů.
Výzkum byl realizován agenturou STEM/MARK na reprezentativním vzorku 1013 obyvatel Prahy, ve věku 18 a více let, na přelomu ledna a února 2021. Respondentům byla prezentována vizualizace a základní popis současného stavu i zamýšlených změn prostředí náměstí Miloše Formana. (7.2.2021)