Vítězi soutěže MANAŽER ROKU jsou Tanja Vainio a Vladimír Mařík

Česká manažerská asociace ocenila 25. dubna v pražském paláci Žofín za účasti premiéra Andreje Babiše nejúspěšnější manažery v České republice za rok 2018. Ve 26. ročníku soutěže zvítězili představitelé technologicky progresivních oborů. Mezi TOP 10 a vítězi kategorií se objevily další osobnosti evropského i světového formátu.
Nejlepšími manažery se stali prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT a Tanja Vainio, genenální ředitelka společnosti ABB pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Vítězní Manažeři roku jsou generačně do sebe vzdáleni, zastupují ale oblast moderních technologií, prof. Vladimír Mařík jako průkopník kybernetiky a představitel instituce evropského formátu, a Tanja Vainio jako nositelka inovací. „Používání a vývoj nových technologií je součástí naší DNA,“ říká T. Vainio.
Výsledek okomentoval předseda patnáctičlenné Národní komise prof. Zdeněk Souček: „Oba prokázali vynikající manažerské vlastnosti v nejmodernější oblasti současného podnikání“. Podobná slova volil i prezident ČMA Pavel Kafka, který neskrýval potěšení z toho, že mezi finalisty a lauretáty vzrostl počet manažerů, kteří reprezentují moderní perspektivní obory. „Jsem rád, že celý průběh 26. ročníku a jeho výsledky potvrzují vysoký společenský význam tohoto dlouhodobého projektu,“ uvedl.
Petr Kazík, předseda Hodnotitelské komise, která účastníkům soutěže udělila body v prvním kole, uvedl: „Považuji za výtečné, že zvítězili manažeři z vysoce progresivních oborů s obrovskou perspektivou. Narušují přívlastek České republiky jako montovny“.
Do závěru soutěže se letos dostalo padesát finalistů. Do nejužšího výběru po osobní prezentaci před Hodnotitelskou komisí postoupila TOP10 manažerů, Manažera a manažerku roku z nich vybírala již zmíněná Národní komise.
Jedenáct nejlepších se umístilo v soutěžních oborových či nových kategoriích. Vůbec poprvé byla udělena kategorie Vizionář, v níž uspěl Tomáš Mikolov, vědec světového významu, průkopník v oblasti umělé inteligence, a také kategorie Krizový manažer, kterou získal Tomáš Milich, OVUS - podnik živočišné výroby. Nová byla kategorie Zahraniční manažer, kde se prosadil Niclas Pfüller, BROSE CZ. Jako Mladý manažerský talent uspěl Adam Liška z Bekaert Petrovice.
V kategorii Služby vyhrála Simona Kijonková ze společnosti Zásilkovna, což také naznačilo význam nových technologií. Ve zdravotnictví zazářil Miloslav Ludvík, FN Motol. V průmyslu uspěl Jan Duspěva, ČEPRO, v zemědělství Josef Mráz AGROFERT a v kategorii Veřejná správa Tomáš Elis z magistrátu Opava.
Do Síně slávy byl uveden Václav Matyáš, uznávaná osobnost v oblasti stavebnictví a dlouholetý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Václav Matyáš absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze - studium dokončil v roce 1963. Poté se propracoval přes funkce stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího až na hlavního inženýra v n. p. Výstavba kamenouhelných dolů Kladno, zejména na stavbách pražského metra - trasy I/C, I/A, II/A - do roku 1980.
Téhož roku pak nastoupil do n. p. Vodní stavby Praha, kde do roku 1986 řídil technickou přípravu stavby Jaderné elektrárny Temelín (JETE).  Jako ředitel divize 3 podniku Vodní stavby Temelín zodpovídal za generální dodavatelství celé stavební části JETE, a to v letech 1986 - 1996.
Předsedou představenstva a generálním ředitelem nástupnických firem byl od 1. 6. 1996 až do 30. 6. 2005 (postupně Vodní stavby Bohemia, a.s., následně pak VSB, a.s., nakonec Hochtief VSB, a.s.).
Prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví (dále SPS)/ se stal 1. 10. 2004 a v této funkci pracoval úspěšně více než 14 let - do konce roku 2018. 
Od 1. 1. 2019 je poradcem nového prezidenta SPS. Václav Matyáš hovoří aktivně anglicky a rusky.
Je to rozený stavař a manažer, zvyklý celý pracovní život řídit desítky a stovky podřízených, uplatňoval při své práci nejnovější poznatky napříč rozmanitými obory. Vždy jednal s partnery i s nadřízenými či podřízenými čestně a napřímo, s přiměřenou pokorou. Proto byl členskými firmami SPS oblíben, protože vždy hájil jejich zájmy, prosazoval celospolečenskou důležitost a vážnost stavařského řemesla i odvětví i jejich přínosy do HDP. Proto byl i opakovaně zvolen do funkce prezidenta SPS.
Aktivita Václava Matyáše byla a je velice široká: člen Správní rady ČVUT do roku 2016, člen Správní rady Oborové zdravotní pojišťovny (OZP 207), člen ČKAIT, 1. viceprezident Svazu inženýrů a architektů (SIA), člen kolegia ministryně MMR, člen představenstva SPS, aktivně pracoval v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS), neopomenutelná jsou jeho vystoupení v tripartitě s vládou ČR a odbory, práce v různých komisích a podvýborech Poslanecké sněmovny PČR při přípravě legislativy, atd.
V roce 1998 se stal vítězem kategorie odvětví stavebnictví soutěže Manažer roku. SIA - Rada výstavby v roce 2010 rozhodla o udělení titulu Osobnost stavitelství ČR a Václav Matyáš vyznamenání převzal z rukou předsedy Senátu PČR.
 
TOP 10 nejúspěšnějších účastníků soutěže MANAŽER ROKU - dle abecedního pořadí
Jan DUSPĚVA - předseda představenstva a generální ředitel, ČEPRO
Tomáš ELIS - tajemník Magistrátu města Opavy, Statutární město Opava
Adam LIŠKA - výrobní ředitel a prokurista, Bekaert Petrovice
Miloslav LUDVÍK - ředitel, Fakultní nemocnice Motol
Vladimír MAŘÍK - vědecký ředitel, CIIRC ČVUT
Josef MRÁZ - místopředseda představenstva a výkonný ředitel, AGROFERT
Niclas PFÜLLER - generální ředitel a jednatel, BROSE CZ
Vladimír STANĚK - jednatel a generální ředitel, ARAMARK
Tanja VAINIO - jednatelka a generální ředitelka, ABB
Michal VAJDÁK – jednatel, Sobriety
 
Níže otiskujeme profily vítězů a jejich osobní vyznání ve formě odpovědí na sedm anketních otázek.