Vítězství zajistila včela

Absolutní vítězství v kategorii „Nevšední firemní event“ zajistila průmyslové společnosti Thermo Fisher Scientific v samém závěru roku včela! Thermo Fisher totiž zrealizoval v Brně pro rodiny zaměstnanců i širokou veřejnost netradiční akci, v rámci které prostřednictvím svých elektronových mikroskopů odprezentoval na několikatýdenní fotovýstavě detaily včely v propojitosti s přednáškou o významu tohoto pilného hmyzu pro lidstvo a zachování biodiverzity. Za tento zajímavý počin propojení průmyslu (v podobě elektronové mikroskopie, která se využívá pro zobrazování virových nákaz včel a tím přispívá k jejich přežití), osvěty veřejnosti a popularizace ochrany životního prostředí získal tento podnik první místo od renomované poroty v rámci Czech Industry Challenge. Tato národní iniciativa stimuluje užití kreativity a nápadité marketingové komunikace ve firmách za účelem zatraktivnění průmyslu pro nástupnickou generaci.
Nápad zrealizovat event s názvem „Včela pod drobnohledem“ vznikl z dlouhodobé spolupráce s včelařem Jindřichem Zejdou a fotografem Jiřím Paďourem, jenž se zabývá makrofotografií. Výstavu tvořily obrazy makrofotografií včel, které byly pro srovnání doplněné o detailnější snímky z elektronového mikroskoskopu. „Elektronový mikroskop nepracuje se světlem, ale se svazkem elektronů, v důsledku čehož jsou všechny snímky (narozdíl od fotografií) v odstínech šedi,“ popisuje František Zelenka, aplikační specialista ze společnosti Thermo Fisher Scientific, který je zároveň autorem snímků z elektronového mikroskopu typu Quattro.
Včely medonosné jsou jedním z nejdůležitějších živých stvoření na naší planetě a odhaduje se, že na nich závisí asi 70 % celosvětového zemědělství. „Jsou však ohroženy používáním pesticidů, klimatickými změnami, trápí je také například včelí mor a řada dalších parazitů,“ vyjmenovává jednotlivá rizika Jindřich Zejda.
Na akci nechybělo ani tematické občerstvení s rozmanitými produkty z medu. Popularizačně-naučný přesah tohoto eventu byl na závěr doplněn informační brožurou, která byla rozdána návštěvníkům. Čtenář se tak mohl dozvědět o přínosu včel i aplikace elektronových mikroskopů, které napomáhají při výzkumu znečištění životního prostředí formou analýzy včelího pylu. V něm lze identifikovat přítomnost těžkých a toxických kovů. Zajímavým poznatkem na cestu domů bylo také zjištění, že včelí královna se dožívá přibližně dvacetkrát vyššího věku než klasická dělnice. Královna totiž přijímá mateří kašičku, ze které čerpá vitamíny a minerály. Pro své mimořádné účinky se tomuto životabudiči také říká včelagra. (6.1.2021)