Vítr je největší výrobce elektřiny v Německu

Podíl obnovitelných zdrojů v Německu se v roce 2019 zvýšil na 46 % výroby elektřiny. V porovnání s předchozím rokem vzrostl o 13 %. Německý energetický mix se skládal ze 46 % obnovitelných zdrojů energie a 54 % konvenčních zdrojů energie. Konvenční energetický mix pro výrobu elektřiny se v současné době sestává z černého a hnědého uhlí, zemního plynu a jaderné energie. Větrná energie, fotovoltaika, biomasa a vodní energie pak přispívají do mixu obnovitelných zdrojů energie.
V roce 2019 bylo v Německu vyrobeno 513 miliard kilowatthodin elektřiny (netto). To je o 5 % méně než v předchozím roce. Přitom 236 miliard kWh vyrobené energie pocházelo z obnovitelných zdrojů.
Výroba zelené elektřiny rostla nejvíce ve větrné energii (růst + 21 %). S 24,5 % se vítr stal nejdůležitějším zdrojem energie (126 TWh) v německém energetickém mixu a tak vytlačil dlouhodobě vedoucí hnědé uhlí (102 TWh). Německé solární systémy vyrobily více než 46 TWh elektřiny, což z nich činí druhý nejdůležitější obnovitelný zdroj (9,1 %). Výroba elektřiny z biomasy je na třetím místě mezi obnovitelnými zdroji energie, při cca 44 TWh se mírně snížila oproti předchozímu roku (8,6 %) a vodní energie dodala 19 TWh (3,8 %).
Konvenční zdroje energie přispěly 277 TWh k energetickému mixu 2019. Došlo k významnému poklesu výroby elektřiny z černého uhlí (-32 %). Německé elektrárny na černé uhlí přispěly k celkové bilanci pouze 49 miliardami kilowatthodin. Tím se snížil jejich podíl v mixu výroby elektřiny na 9,5 %. Hnědé uhlí také zaznamenalo ztrátu (-18 %), elektrárny dodaly necelých 102 miliard kWh elektřiny, což snižuje jejich podíl na výrobě elektřiny na 19,8 %. Výroba ze zemního plynu v roce 2019 nadále rostla (+ 41,6 %) a nyní přispívá 10,5 % k produkci elektřiny. Podíl německých jaderných elektráren na výrobě energie zůstal téměř nezměněn na 71 TWh (13,7 %).
Zdroj: https://strom-report.de/strom/ (1.1.2020)