Vláda kvůli migrační krizi vyhlásila od pátku nouzový stav, schválila i další pomoc pro Ukrajinu a návrh na zvýšení výdajů na obranu

Od pátku 4. března bude na území České republiky vyhlášen nouzový stav. O jeho vyhlášení na 30 dnů kvůli migrační krizi způsobené ruskou invazí na Ukrajinu rozhodla vláda Petra Fialy na jednání ve středu 2. března 2022. Schválila také další humanitární pomoc pro Ukrajinu a návrh navýšení výdajů na obranu o jednu miliardu korun.
Vyhlášení nouzového stavu od pátku 4. března na 30 dnů má vládě, krajům, obcím a dalším spolupracujícím subjektům pomoci flexibilněji a rychleji koordinovat pomoc uprchlíkům, kteří prchají před ruskou agresí na Ukrajině, a zajistit jim důstojné životní podmínky včetně možnosti co nejdříve se zapojit do plnohodnotného života v České republice. Umožní mimo jiné zefektivnit přijímací proces po jejich vstupu na české území, zapojit do celého procesu například i Armádu ČR nebo nařídit přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení.
„Chci zdůraznit, že nouzový stav vyhlašujeme kvůli tomu, abychom byli schopni zvládnout uprchlíky příchozí z válkou poničené Ukrajiny, a jeho vyhlášení se nijak nedotkne občanů České republiky. Abych to zjednodušil a vysvětlil – vyhlašujeme nouzový stav pro válečné ukrajinské uprchlíky a ty, kteří se o ně bezprostředně starají, ne nouzový stav pro české občany,“ vysvětlil premiér Petr Fiala.
Vláda současně v rámci vyhlášeného nouzového stavu přijala první krizové opatření, které umožní příslušníkům Policie ČR vypomoci s vyřizováním žádostí o udělení zvláštních pobytových víz pro ukrajinské uprchlíky.
Kabinet Petra Fialy schválil také další pomoc Ukrajině. Česká republika poskytne ukrajinské straně zdravotnický materiál, a to ze zásob Ministerstva obrany za 20,885 milionu korun a ze skladů Správy státních hmotných rezerv za dalších více než 85,3 milionu korun. Bude se jednat například o individuální lékárničky, skládací zdravotnická nosítka, léčiva a další zdravotnický materiál pro urgentní medicínu, ale také o pacientské monitory, lůžkové sety pro nemocnice, plicní ventilátory či injekční stříkačky a jehly. „Ukrajinci jsou naši přátelé a přátelům musíme pomáhat. Ukrajina se na Českou republiku může spolehnout,“ prohlásil předseda vlády.
Vláda rozhodla také o úpravě státního rozpočtu na letošní rok a navýšila rozpočet Ministerstva obrany o jednu miliardu korun. Peníze budou určeny na nákup ručních palných zbraní pro Armádu ČR. „V případě další potřeby jsme samozřejmě připraveni rozpočet dále navýšit,“ konstatoval premiér Fiala.
Rozšířila také spektrum sankcí v návaznosti na vojenskou invazi Ruské federace na území Ukrajiny a zapojení Běloruské republiky do agrese proti Ukrajině a rozhodla o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Běloruské republiky. Stejně jako v případě předchozího zákazu týkajícího se občanů Ruské federace se zákaz vztahuje i na již zahájená řízení, ale netýká se humanitárních případů ani běloruských občanů, kteří již mají v ČR povolení k pobytu.
Ministři a ministryně schválili návrh na ukončení členství České republiky v Mezinárodní investiční bance a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce, což jsou dvě instituce vzniklé ještě v období Rady vzájemné hospodářské pomoci zemí bývalého socialistického bloku. Česká republika ukončí členství v těchto bankách v nejkratším možném termínu mimo jiné i proto, že dané instituce mohou být využity pro zajištění finančních zdrojů pro ruský trh, na který jsou uvaleny sankce. „Jsem rád, že se k nám připojily i další země EU – Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, které měly v bankách podíl, a tento krok bude znamenat faktický zánik jedné z bank,“ podotkl předseda vlády.
Vláda se také hodlá účinněji koordinovat postup státních orgánů v boji s dezinformacemi. Rozhodla proto o zřízení funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, který bude působit při Úřadu vlády jako poradní orgán vlády a bude mít za úkol především komunikovat s příslušnými ministry a vedoucími pracovníky orgánů státní správy a spolupráce se složkami státu, které se zabývají oblastmi médií a dezinformací, a slaďovat jejich činnost.
Vláda se zabývala také problémy se zabezpečením dostatečné kapacity skladovacích prostor pro očkovací látky proti nemoci covid-19. Na návrh Ministerstva zdravotnictví změnila usnesení z ledna tak, že rozšířila portfolio zdravotnického materiálu, které Správa státního hmotných rezerv půjčuje státním organizacím či územním samosprávným celkům na pomoc se zvládáním pandemie covid-19, o speciální mrazicí boxy určené na skladování vakcín. Důvodem je fakt, že stávající skladovací kapacity přestávají stačit a další vakcíny musí Česká republika v rámci uzavřených závazků i nadále plynule odebírat.
Vláda odsouhlasila také změnu svého jednacího řádu. Doplnila do něj možnost v případě nutnosti a za jasně stanovených podmínek uskutečnit jednání vlády per rollam. Dále ministr průmyslu a obchodu informoval vládu, že v blízké době dá pokyn ke spuštění tendru na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-2-brezna-2022-194673/. (2.3.2022)