Vláda schválila nařízení zvyšující platy státních zaměstnanců, policie má dostat více kompetencí dohlížet nad provozem dronů

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě budou mít od 1. ledna 2020 o 1 500 korun vyšší plat, učitelé pak dostanou přidáno o osm procent. Nařídila to vláda Andreje Babiše na jednání 4. listopadu 2019, čímž naplnila předchozí dohodu vládní koalice. Schválila také návrh novely zákona o Policii ČR, která umožní trestat nezodpovědné majitele bezpilotních systémů, tzv. dronů.
Na plošném navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o 1 500 korun se vládní koalice dohodla v září 
a 16. září tento návrh zástupci vlády projednali na jednání 150. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR i se sociálními partnery. Tuto dohodu nyní vláda potvrdila schválením novel nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o platových poměrech státních zaměstnanců.
Výjimkou budou pedagogičtí pracovníci v regionálním školství, kterým vláda nařídila zvýšit platové tarify o osm procent. Ze státního rozpočtu vláda uvolní na platy navíc celkem 11,1 miliardy korun, aby měli ředitelé škol dostatek finančních prostředků 
i na nadtarifní složky platu.
Nejhůře placení státní zaměstnanci, kteří byli dosud honorováni podle první platové tabulky, si navíc přilepší o dalších zhruba 3,5 procenta, protože vláda nařízením potvrdila svůj úmysl tuto platovou tabulku úplně zrušit a zaměstnance z ní převést do druhé tabulky s vyššími základními tarify. Tato změna se dotýká například nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství, zaměstnanců v kultuře, vedlejších profesí v sociálních službách či třeba nezdravotnických profesí v nemocnicích.
Ministři schválili také návrh novely zákona o Policii České republiky. Hlavním důvodem připravené novely je snaha odstranit některé nedostatky současného zákona, které ukázala praxe. Jedná se především o posílení pravomocí zasahovat proti majitelům bezpilotních systémů, kteří by chtěli drony zneužít například k přípravě trestných činů, narušovali by letový provoz 
a podobně. Současná právní úprava tuto oblast řeší nedostatečně.
Novela zákona také reaguje na nárůst trestné činnosti spojené s kyberprostorem a upravuje oblast zajišťování bezpečnosti osob, které nezapadají do dosavadních pravidel pro udělení krátkodobé ochrany, ale přitom ji také potřebují.
Vláda schválila také novelu knihovního zákona, ta řeší oblast elektronicky vydaných publikací, které nebyly současně publikovány i v tištěné podobě. Jejich vydavatelé by měli mít nově povinnost odevzdávat vybrané elektronické publikace Národní knihovně České republiky, obdobně jako musí odevzdávat povinné výtisky tištěných neperiodických publikací a periodického tisku. Národní knihovna České republiky bude mít nově v rámci její hlavní činnosti také povinnost provádět sběr vybraných dokumentů volně přístupných v informačním prostředí. Kabinet schválil rovněž novelu nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Smyslem novely je upravit státní podporu investičních záměrů podnikatelů na projekty s vyšší přidanou hodnotou, tj. pro technologická centra a centra strategických služeb, a na projekty ve státem podporovaných regionech.
Kabinet také odsouhlasil návrh Ministerstva zemědělství na dotační programy pro zemědělce v roce 2020. Jedná se o celkem 18 dotačních programů, jejichž struktura zachovává kontinuitu s předchozími roky. Celkem má na tyto programy ministerstvo vyčleněno v rozpočtu 3,8 miliardy korun. Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-4--listopadu-2019-177455/ (4.11.2019)