Vláda schválila novelu zákona o investičních pobídkách

Hlavním cílem vládní novely zákona o investičních pobídkách je racionalizovat podporu projektů, které by měly získat podporu státu. Klíčovou změnou přitom je to, že veškeré žádosti o investiční pobídky budou před jejich rozhodnutím podléhat výhradnímu schválení Vládou ČR. V případě neschválení pak Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude moci těmto projektům investiční pobídku poskytnout.
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková po projednání novely zákona vládou připomněla, že „přenesení rozhodování o poskytování investičních pobídek přímo na úroveň Vlády České republiky znamená jednoznačný pozitivní posun v transparentnosti podpory konkrétních projektů."
"Zároveň to dává vládě efektivní nástroj, jak orientovat případné investiční pobídky tam, kde to je skutečně potřebné a přináší také, a to považuji za zcela zásadní, silný parametr veřejné kontroly nad tím proč a komu má být investiční podpora státu poskytnuta, uvedla ministryně Marta Nováková.
Podle ministryně průmyslu a obchodu novela zvyšuje racionalitu ekonomického vyhodnocení poskytované veřejné podpory a do budoucna přinese i vyšší míru efektivity fungování celého systému investičních pobídek, protože bude reflektovat dynamiku vývoje na trhu.
V případě, že nová pravidla pro státní pobídky schválí i Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, měla by platit od poloviny příštího roku. Změny v systému investičních pobídek však kromě toho mohou být provedeny až po jejich akceptaci ze strany Evropské komise. (26.9.2018)