Vláda schválila podpůrné programy pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními

Podnikatelé, kteří v důsledku přijatých protiepidemických opatření přišli alespoň o 30 procent příjmů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, budou moci požádat stát o finanční kompenzace. O jejich podobě rozhodla vláda Andreje Babiše v demisi na jednání v pondělí 22. listopadu 2021.
Osoby samostatně výdělečně činné, společníci vybraných společností s ručením omezeným a osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kterým poklesly příjmy o 30 procent, by mohli dostat kompenzační bonus ve výši až tisíc korun denně od 22. listopadu do 31. prosince s možností prodloužení do konce ledna 2022. Počítá s tím návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který vláda schválila a požádá Parlament o jeho urychlené projednání. Podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu budou v podstatě stejné jako u stejného nástroje platného v letošním roce. Nárok na kompenzační bonus vznikne i v případě nařízené karantény nebo izolace.
Vláda odsouhlasila také vypsání nových výzev v úspěšných podpůrných covidových programech Covid – Nepokryté náklady a Covid 2021. Podnikatelé, kteří kvůli epidemické situaci a z ní vyplývajících omezení daných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví přijdou oproti srovnávacímu období o 30 a více procent tržeb, si budou moci zvolit jeden z těchto dotačních programů.
V programu Covid – Nepokryté náklady bude vypsána třetí výzva, díky níž budou moci podnikatelé získat podporu ve výši 40 procent nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele. Rozhodné období bude stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit i v prosinci. Alternativou k tomuto programu bude opět program Covid 2021, kde bude moci zaměstnavatel při zachování stejné podmínky třicetiprocentního poklesu tržeb čerpat 300 korun na jeden plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Žadatelé nebudou moci oba programy kombinovat vzájemně a kombinovat nepůjde ani s případným kompenzačním bonusem. Souběh bude možný pouze s programem Antivirus.
Vláda schválila také nákupy dalších testovacích sad prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Pro testování zaměstnanců ve státním sektoru nakoupí 510 647 kusů testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19, pro zabezpečení dalších vln testování ve školství SSHR prostřednictvím centralizovaného nákupu nakoupí dalších 13 790 000 kusů sad. Vláda ale zároveň vyšla vstříc i požadavku školských zařízení, které chtějí své žáky testovat PCR testy, a pro tyto účely schválila vyčlenit 192 milionů korun na pokrytí nákladů, které školám s PCR testy vzniknou. Za tuto sumu by mělo být podpořeno zhruba 80 000 RT-PCR testů v každém z Ministerstvem zdravotnictví nařízených testovacích termínů.
Vláda odsouhlasila i několik dílčích změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Nejdůležitější z nich je stanovení pravidel pro návštěvy v přijímacích a pobytových střediscích. Tato pravidla budou s platností od 29. listopadu shodná jako v případě věznic či detenčních zařízení. Návštěva se tedy bude muset prokázat splněním podmínek O-T-N, přičemž bude uznáván i platný RT-PCR test. Z této povinnosti platí i stejné výjimky, tedy například pro děti do 12 let, advokáty či úřední osoby.
Vláda schválila také Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, který podrobně rozpracovává úkoly pro posilování odolnosti vůči těmto hrozbám.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-22-listopadu-2021-192449/. (22.11.2021)