Vodní skútry prošly kontrolou ČOI bez problémů

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na vodní skútry. Celkem provedla 13 kontrol u distributorů, u kterých zkontrolovala 5 typů vodních skútrů. Všechny kontrolované výrobky splňovaly předepsané požadavky právních předpisů.
Obchodní inspekce provedla v minulém roce 13 kontrol u distributorů vodních skútrů. Celkem u nich zkontrolovala 5 typů těchto výrobků. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda vodní skútry, které jsou nabízeny v tržní síti ČR, splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízením vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (dále jen též „nařízení“). Nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (dále též jen „směrnice RCD“) a upravuje mj. požadavky na plavidla, jejich součásti, hnací motory a vodní skútry.
Kontrola byla zaměřena na faktický obsah údajů a dat uváděných na štítku výrobku a jeho umístění, na obsah příručky pro uživatele vodních skútrů, a zda byla uvedena v českém jazyce, a zda je k výrobku připojeno EU prohlášení o shodě obsahující všechny náležitosti.
Nedostatky v průvodní dokumentaci, EU prohlášení o shodě nebo v označení výrobků nebyly zjištěny.
U jednoho z kontrolovaných výrobků bylo zjištěno, že EU prohlášení o shodě bylo pouze v anglickém jazyce. V tomto případě uložila Česká obchodní inspekce opatření ke kontrolovanému výrobku, a to přeložit EU prohlášení o shodě z anglického do českého jazyka. Kontrolovaný subjekt tento překlad vyhotovil. (5.6.2021)