Volání do zemí Evropské unie zlevňuje. Začala platit regulace cen

Dne 15. května 2019 začal v rámci Evropské unie platit nový cenový strop pro všechny mezinárodní hovory a SMS v rámci EU. To znamená, že lidé budou při volání ze své země do jiného státu EU platit nejvýše 19 centů za minutu hovoru. Zaslání SMS zprávy je přijde maximálně na 6 centů. Obě ceny jsou bez DPH.
Zavedení těchto nových maximálních cen, které si telefonní operátoři budou moci účtovat za služby v rámci EU, navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí celounijní revize předpisů o telekomunikacích, v tomto kontextu konkrétně změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci EU.
Cílem této změny je tedy zajistit, aby zákazníkům nebyly účtovány neúměrně vysoké ceny za volání a posílání SMS, která je realizována v členském státě spotřebitelova domovského poskytovatele a ukončena na jakémkoli čísle pevné nebo mobilní sítě v jiném členském státě. (15.5.2019)