Vrtat v kontextu s hlubinným úložištěm vyhořelého jaderného paliva se bude nikoliv v 9, ale ve 4 lokalitách. Dřívější žádosti se podle slibu stahují

Průzkumy v souvislosti s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu se budou dělat ve čtyřech lokalitách. Žádosti, které Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podala na začátku roku 2018 a týkaly se všech padesáti tří obcí ve všech devíti místech vytipovaných pro případné uložení vyhořelého jaderného paliva, nyní SÚRAO stahuje. Plní se tak slib, který zazněl na nedávném jednání vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se starosty. 
SÚRAO starostům všech obcí, které se nacházejí v lokalitách, kde by potenciálně úložiště mohlo být, poslalo dopis. V něm informuje o stažení žádostí a o dalším postupu. „Představitelům samospráv jsme slíbili průběžnou komunikaci, ohled na životní prostředí, bezpečnost a kompenzace. Stažení žádostí je ukázkou toho, že sliby plníme,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pomyslný míček je nyní na straně starostů, do konce září by nám měli poslat připomínky k věcnému záměru zákona, který mimo jiné počítá s kompenzacemi ohledně prací spojených s úložištěm. Věřím, že i v tomto případě budou starostové stejně vstřícní jako na nedávném jednání. Faktem totiž je, že hlubinné úložiště Česká republika potřebuje, jednoduše: někde to být musí.“  
Ve všech devíti lokalitách, s kterými se v současné době počítá jako s možnými místy pro hlubinné uložení radioaktivního odpadu, se dříve dělaly výzkumy. Aktuálně připomínkovaný věcný záměr zákona počítá s tím, že by obce i za tuto dřívější činnost měly dostat finanční kompenzace, každá ve výši jednoho milionu korun.  „Celkem bychom tedy měli samosprávám vyplatit 53 milionů korun. Legislativa, kterou mají nyní starostové k připomínkám, počítá také s větším zapojením obcí do povolovacích řízení,“ říká ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jan Prachař a dodává: „Stažení žádostí o stanovení průzkumných území neznamená, že by se některá ze současných lokalit z výběru těch nejvhodnějších vyloučila. Devět aktuálních míst bude platit do té doby, než expertní panel, v němž budou mít zástupce také obce, vyhodnotí výsledky dosud provedených geologických výzkumů a vybere čtyři kandidáty. Stane se tak do poloviny příštího roku.“
Průzkumné práce a vrty se tedy provedou ve čtyřech vybraných lokalit. Jsou velmi důležité pro to, aby se vybrala lokalita bezpečná se stabilním a kvalitním geologickým masivem. Práce budou provázet další finanční kompenzace, a to podle atomového zákona, které obce budou moci využít na investice pro zlepšení života obyvatel. Lokality, kde by potenciálně mohlo hlubinné úložiště být, v současné době jsou:  Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví Hora, Magdaléna, Na Skalním. Nacházejí se Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském kraji a na Vysočině. (29.7.2019)