Všechny projekty budou muset splnit kritérium alespoň 30% úspory primární energie

Komentář Šárky Tomanové, ředitelky Šance pro budovy
Od roku 2014 bylo v České republice díky evropským fondům, konkrétně Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP), zrenovováno více než 3 tisíce škol, školek, nemocnic nebo úřadů. Oceňujeme proto, že Ministerstvo životního prostředí po téměř tři čtvrtě roku znovu otevře výzvu pro obce a města, které chtějí energeticky úsporně renovovat své budovy. Poslední 146. výzva v OPŽP s alokací 2 miliardy korun skončila 2. března 2021. Zájem byl obrovský a na projekty za téměř 5 miliard korun se bohužel nedostalo. Přečerpala se rovněž výzva pro vládní budovy ukončená v květnu tohoto roku. Od té doby žádná výzva pro veřejné budovy neběžela. Řada obcí tak s projekty čeká. Mezitím se připravovaly i projekty nové, proto věříme, že rekordní zájem bude pokračovat.
Nyní vyhlašovaná výzva z Národního plánu obnovy má alokaci 3,2 miliardy korun a zahrnuje také až 100% podporu pro státní příspěvkové organizace. Dá se tedy předpokládat, že se výzva vyčerpá mnohem rychleji než do září 2022, a to i přes mírnou změnu podmínek plynoucí z pravidel pro Národní plán obnovy. Všechny projekty budou muset splnit kritérium alespoň 30% úspory primární energie. Změnil se taktéž administrační systém. Uvidíme, kolik práce navíc to obcím, resp. projektantům, přinese.
Již nyní je známo, že po skončení, resp. vyčerpání výzvy z NPO se otevře nová výzva v OPŽP pro programové období 2021-2027, kde je na tyto účely nachystáno 12 miliard korun. Ta bude mít jiné podmínky, způsob výpočtu podpory a opět i odlišný administrační systém. Navíc bude ve veřejných budovách podporovat také zelené střechy nebo akumulaci a využití šedé či dešťové vody. Obce i kraje mají o takové projekty zájem a je škoda, že právě vyhlášená výzva z NPO tato opatření zatím nepodporuje.
Vzhledem k tomu že se právě otevíraná výzva pravděpodobně brzy přečerpá, je otázkou, kolik nových projektů se stihne připravit do současné výzvy a kolik jich bude potřeba přepracovat na novou. Důležité bude, aby byly podmínky budoucí výzvy nového OPŽP včas komunikovány obcím, a ty měly dostatek času zvážit si, zda připravovat projekty pro výzvu z NPO, kde se očekává přetlak, nebo už rovnou na novou výzvu z OPŽP, která snad bude otevřena pro příjem žádostí bez větší časové prodlevy. V řadě případů by to mohlo ulehčit práci, a to jak obcím, tak i státu.
Více na www.sanceprobudovy.cz. (16.11.2021)