VTÚ a strojní fakulta ČVUT o efektivnějším propojování vědecko-výzkumné činnosti

Intenzívnější propojování výuky studentů vysoké školy univerzitního typu s výzkumem, vývojem a zkušebnictvím státního podniku Ministerstva obrany. To je jeden z cílů spolupráce mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Českým vysokým učením technickým v Praze z již uzavřeného Memoranda v oblasti obrany a bezpečnosti. O realizaci dalších konkrétních postupů v praxi tentokrát jednali ředitel VTÚ Jiří Protiva s děkanem fakulty strojní ČVUT Michaelem Valáškem a zástupcem ředitele Centra pokročilých leteckých technologií Jiřím Pavlasem.
Na úvod bylo prezentováno aktuální portfolio činností, včetně konkrétních projektů, u obou institucí. Klíčovým bodem byla diskuse o vzájemné součinnosti a rozsahu jeho plnění. Spolupráce VTÚ a FS ČVUT v Praze se nabízí například v zapojení kapacit při realizaci vědeckovýzkumných řešení a inovací do výrobního procesu, dále při podávání vědeckovýzkumných projektů, nebo v získávání a dalším vzdělávání absolventů či jejich praxi na odborných pracovištích.
„Těší mne, že jsme mohli vzájemně diskutovat o průsečících naší spolupráce pro nadcházející období. Je jich několik a mají konkrétní podobu s podílem přidané hodnoty. Máme zájem uzavřít s VTÚ rámcovou smlouvu, která nepochybně přispěje k dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráci,“ říká děkan fakulty strojní ČVUT M. Valášek a dodává, že nejbližšími aktivitami budou srpnová pracovní návštěva představitelů VTÚ v unikátní vrtulové zkušebně leteckých motorů FS ČVUT na letišti v Hradci Králové a odborný workshop v Praze na podzim tohoto roku.
„Naše schůzka měla velice pracovní charakter. Shodli jsme se s panem děkanem na konkrétních bodech součinnosti, které jsou pro obě strany aktuální. Nehovořili jsme pouze na téma letectví a návaznostech na odštěpný závod VTÚLaPVO Praha-Kbely, ale rovněž o dalších oblastech, které jsou v gesci vyškovského a slavičínského závodu,“ dodává ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva. (24.7.2019)