Vybrané semináře a exportní konference v roce 2019

• USA a KANADA - výzvy, příležitosti a specifika trhu, 31. 01. 2019
• Jak úspěšně exportovat do SAE, EGYPTA a MAROKA, 11. 02. 2019
• LATINSKÁ AMERIKA – slibné trhy pro české exportéry a aktuální příležitosti, 12. 02. 2019
• UKRAJINA, KAZACHSTÁN a ÁZERBÁJDŽÁN - příležitosti pro české exportéry, 12. 02. 2019
Součástí všech akcí jsou i INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Akce jsou zdarma.
Nejbližší odborné semináře:
• Naučte se poznávat své zákazníky, 20. 02. 2019
• Online expanze na NĚMECKÝ trh: Jak na online marketing, 21. 03. 2019
Více informací o dalších chystaných akcích, naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportnivzdelavani.cz. (19.12.2018)