Vybrané semináře a exportní konference

12. 03. 2020 SKANDINÁVIE a POBALTÍ aneb jak prorazit na trhy severní Evropy (Zlín)
•Obchodní příležitosti ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku
•Oslovení potenciálního obchodního partnera, obchodní a kulturní zvyklosti, oborové příležitosti pro české podnikatele
18. 03. 2020 Financování vývozu mimo země EU (Praha)
•Proč je důležité (a v některých teritoriích nezbytné) nabídnout se svým vývozem dovozci rovněž úvěr.
•Jak se vyhnout většině rizik spojených s vývozním úvěrem. Kdy požádat svou banku v ČR o podporu svého vývozu. Exportní financování – varianty.
•Se zaměřením na stroje, zařízení, případně projektové celky.
20. 03. 2020 CELNÍ PŘEDPISY a CELNÍ ŘÍZENÍ v roce 2020 v praktických příkladech (Praha)
•Nakládání se zbožím, celní režimy, dočasné uskladnění, zvláštní celní režimy. Možnosti zjednodušení celních formalit. Zastupování v celním řízení.
•Celní hodnota, celní dluh, jeho vznik a zajištění. Dočasné uskladnění zboží. Novela zákona o DPH navázaná za změnu celních předpisů atd.
07. 04. 2020 LOGISTIKA DO VZDÁLENÝCH TERITORIÍ lodí, letadlem či vlakem – tipy a návody pro exportéry (Praha)
•Současný trh nákladních přeprav do vzdálených teritorií. Znalost, pochopení a volba vhodné podmínky pro export. Pojištění zásilek.
•Výhody a nevýhody námořních, leteckých, železničních a intermodálních přeprav zboží. Případové studie, praktické ukázky a logistické tipy pro exportéry.
Další vybrané akce:
•24. 03. 2020 Aktuální exportní příležitosti v MAĎARSKU, POLSKU a na UKRAJINĚ
•02. 04. 2020 UDRŽITELNÝ DESIGN, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky
•17. 04. 2020 Exportní potenciál trhů FRANCIE, NIZOZEMSKA a BELGIE
Více informací o dalších chystaných akcích naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportnivzdelavani.cz. (4.3.2020)