Východiska reformy Lékařské posudkové služby

Ministryně Jana Maláčová představila východiska reformy Lékařské posudkové služby (LPS). Tématem diskuze byly hlavní problémy, kterým LPS v současné době čelí. Mimo jiné například nedostatek mladých posudkářů. MPSV v souvislosti s těmito problémy představilo sadu opatření. Pomoci by mohla například náborová kampaň pro LPS.
„Potřebujeme stabilní a dobře fungující posudkovou službu. Musíme proto lékařům zajistit odpovídající podmínky. Celý systém by měl být jednodušší a rychlejší. Stejně tak musí být vstřícnější i k samotným pacientům. Neměli by na posudek čekat několik měsíců,“ popsala celou situaci ministryně Maláčová.
Lékařská posudková služba dlouhodobě čelí řadě problémů. Věkový průměr lékařů je 62 let, panuje nízký zájem o práci v LPS, rezervy existují i ve správném rozložení pracovní zátěže mezi lékaře. Proto jednání ministryně Maláčová představila východiska k reformě LPS.
Řešení, se kterým MPSV přichází, rozkládá proces reformy na dvě části. V první fázi (naplánované na rok 2019) dojde k bezprostřední stabilizaci LPS a náboru nových lékařů a v druhé fází, plánované na roky 2020 až 2021, budou implementována opatření dlouhodobé povahy.
V rámci první fáze se chce MPSV ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení zaměřit například na snižování počtu nadbytečných lékařských kontrol, snižování lhůt pro vypracování posudku, rozšiřovaní okruhu činností, které mohou vykonávat odborní asistenti posudkových lékařů a rovněž chce účelově vázat finance na OSSZ tak, aby skutečně směřovaly do systému LPS. Zásadní je také zajištění výkonu odvolací posudkové agendy Posudkové komise MPSV s využitím dočasné výpomoci lékařů OSSZ a ČSSZ a institutu mimořádných odměn s cílem snižovat počty nevyřízených případů.
Součástí první fáze by také měla být náborová kampaň lékařů pro LPS, jejímž cílem je omladit věkovou strukturu, přitáhnout nové zájemce a zlepšit povědomí o LPS jako takové. Pracovní i platové podmínky lékařů LPS jsou dnes oproti minulosti srovnatelné s veřejnými zdravotnickými institucemi. Práce nabízí i mnoho dalších benefitů, jako je možnost práce z domova nebo pracovní dobu bez nočních služeb apod.
V druhé fázi by se pak MPSV zaměřilo na změny dlouhodobějšího charakteru, jako například vyrovnání zátěže LPS napříč regiony, změny systému pravomocí a povinností týkajících se LPS na úrovni ČSSZ a také vytvoření standardizované délky pracovní neschopnosti dle diagnózy, která by umožnila lepší kontrolu ze strany posudkových lékařů. Zároveň by stále mělo docházet k posilování role odborných asistentů v systému LPS. Tento výčet opatření však není vyčerpávající. Kompletní východiska reformy naleznete na www stránkách MPSV. (29.3.2019)