Výdaje na pěstounskou péči dosáhly 3,8 miliard

V roce 2018 vydal český stát na dávky pěstounské péče 3,8 mld. Kč, meziročně tak došlo ke zvýšení o 852 mil. Kč. Dávky zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a při ukončení pěstounské péče a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. V náhradní rodinné péči vyrůstalo 19,6 tis. dětí.
V roce 2018 představovaly výdaje na odměny pěstounů dvě třetiny (2,5 mld. Kč) a příspěvky na úhradu potřeb dítěte necelou třetinu (1,2 mld. Kč) z celkových výdajů na dávky pěstounské péče. Příspěvek při převzetí dítěte a při ukončení pěstounské péče spolu s příspěvkem na zakoupení motorového vozidla tvořily 1,5 % celkových výdajů na dávky pěstounské péče, celkem 58 mil. Kč. Pěstounská péče představuje jednu z forem náhradní rodinné péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své rodině.
„Výdaje na dávky pěstounské péče meziročně vzrostly o 29 %, což je dáno především růstem výdajů na odměnu pěstounů. 
K nárůstu došlo zejména vzhledem k navýšení částky odměny pro dlouhodobé pěstouny o 50 % od ledna 2018. Výdaje na odměnu pěstounů tak vzrostly o 712 milionů korun,“ říká Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Při péči o jedno dítě má v současnosti dlouhodobý pěstoun nárok na 
12 tis. Kč, v případě péče o dvě děti na 18 tis. Kč a při péči o alespoň tři děti na 30 tis. Kč měsíčně. Pěstouni na přechodnou dobu mají nárok na odměnu 20 tis. Kč měsíčně. Nejedná se ale o čistý příjem, odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.
Téměř dvacet tisíc dětí žilo v roce 2018 v náhradní rodinné péči, ať už šlo o péči pěstouna, poručníka nebo jiné fyzické osoby, a tento počet se rok od roku pomalu zvyšuje, zatímco počet dětí v zařízeních ústavní péče se pomalu snižuje. „Nejvíce dětí v náhradní rodinné péči je dlouhodobě v Moravskoslezském kraji, v roce 2018 jich zde bylo přes tři tisíce,“ upozorňuje Markéta Pištorová z odboru statistiky rozvoje společnosti ČSÚ. Výdaje na dávky pěstounské péče v přepočtu na jedno dítě v náhradní rodinné péči představovaly v roce 2018 necelých 194 tis. Kč.
Více informací nejen o dávkách pěstounské péče, ale i o důchodovém a nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, vybraných sociálních službách a mezinárodním srovnání výdajů na sociální ochranu přináší aktuální publikace ČSÚ Vybrané údaje o sociálním zabezpečení – 2018. Publikace vychází z datových zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí. (15.11.2019)