Výdaje na sociální ochranu v EU rostou

Výdaje na dávky sociální ochrany jako procento HDP se ve všech členských státech EU ve srovnání s rokem 2019 zvýšily. Částečně je to však proto, že nominální HDP se v důsledku pandemie COVID-19 snížil.
Tyto informace pocházejí z prvních odhadů výdajů na sociální ochranu, které nedávno zveřejnil Eurostat. Jsou to hlavní ukazatele pro Evropský systém integrované statistiky sociální ochrany (ESSPROS) a vykazující země je poskytují na dobrovolném základě.
Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici odhady pro rok 2020, byly výdaje na dávky sociální ochrany vyjádřené jako procento HDP nejvyšší ve Francii (36 % HDP), Rakousku (34 %) a Itálii (33 %), zatímco nejnižší v Irsku (15 %), následoveném Lotyšskem, Maďarskem a Litvou (všechny 18 %). 
Procentuální změna výdajů na sociální ochranu mezi lety 2019 a 2020 (v národní měně) ve skutečnosti potvrzuje nárůst ve všech členských státech, pro které jsou k dispozici odhady pro rok 2020.
Největší nárůst byl zaznamenán na Maltě (+28 % ve srovnání s rokem 2019), Irsku (+21 %) a Kypru (+18 %). Nejmenší nárůst byl zaznamenán ve Švédsku (+4 %), Chorvatsku a Dánsku (shodně +5 %).
Dávky ve stáří a nemocenské/zdravotní péče tvořily hlavní část dávek sociální ochrany ve všech členských státech, pro které jsou údaje k dispozici. Mezi další kategorie patřili postižení, pozůstalí, rodina/děti, nezaměstnanost, bydlení a sociální vyloučení.
Zdrojové datové soubory pro první odhady dávek sociální ochrany pro rok 2020 jsou k dispozici na webové stránce Eurostatu v části věnované statistice sociální ochrany.
Úplný soubor údajů o sociální ochraně je k dispozici za rok 2019 a předchozí roky v databázi věnované statistice sociální ochrany https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database.
Zdroj: Eurostat (16.11.2021)