Výdělek lékařů v roce 2017 přesáhl 55 tisíc korun

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 tisíc korun za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 tisíc korun. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 tisíc korun na 31,5 tisíce korun.  Nejvíce, přes 35 tisíc korun, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.
V zaměstnaneckém poměru pracovalo v roce 2017 v tuzemském zdravotnictví 26 tisíc lékařů, 21 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a 58 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek bez specializace.
Mediánový výdělek lékařů dosáhl v roce 2017 částky 55 283 Kč, což bylo více než dvojnásobek mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice, který byl 26 843 Kč. Při porovnávání výdělků lékařů s ostatními zaměstnanci je ovšem nutné brát v potaz, že všichni lékaři mají vysokoškolské vzdělání. Z tohoto pohledu pak již nejsou mzdy lékařů tak výrazně nad průměrem a představují 146 % mediánu mezd všech zaměstnanců s magisterským či doktorským vzděláním.
Výše výdělků lékařů se napříč republikou výrazně liší. „Nejvyšší medián mezd a platů nemají na rozdíl od mnoha jiných profesí lékaři v Praze, ale v Královehradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63,2 tisíc Kč. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58,3 tisíc Kč,“ uvedla Helena Chodounská z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21 tisíc méně, než jejich královéhradečtí kolegové.
O 7 tisíc od roku 2012 vzrostl mediánový výdělek všeobecných sester a porodních asistentek, který v roce 2017 činil měsíčně 31 464 Kč. Všeobecné sestry tak vydělávají 110 % mediánu mezd všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním. Z hlediska regionální diferenciace na tom byly nejlépe sestry v Plzeňském kraji a v hlavním městě s mediánem mezd přes 35 tisíc Kč. Nejméně vydělávaly sestry ve Zlínském kraji s necelými 27 tisíci Kč.
Další informace naleznete v publikaci Odměňování zdravotnických pracovníků: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/odmenovani-zdravotnickych-pracovniku. Publikace byla zpracována na základě údajů Informačního systému o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí. (11.4.2019)