Vyhlášení 5. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP

Při příležitosti slavnostního ocenění firem v rámci programu Bezpečný podnik vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí další, v pořadí již 5. ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP.
Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální  řínosy osob, které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP), ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.
Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy nebyl dříve v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.
Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, na něž bývá pohlíženo s určitým despektem, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy
Soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Mediálním partnerem je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s.
Soutěž je obdobně jako v předchozích ročnících vyhlašována pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Ty mohou soutěžit ve dvou soutěžních kategoriích jako:
- fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
- osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.
Uzávěrka soutěže proběhne 31. srpna 2019. Slavnostní předání ocenění vítězům 5. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP se uskuteční 22. října 2019. Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. www.vubp.cz/profesional-bozp a oborovém portálu pro BOZP www.bozpinfo.cz.
Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP jsou pravidelně oceňováni jednotlivci, opravdoví odborníci v prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury podniků. (20.11.2018)