Vyhodnocení kriminality za uplynulý rok

V rámci tiskové konference, která proběhla 16. 1. na Policejním prezidiu České republiky, byla vyhodnocena kriminalita za rok 2019 v porovnání s předchozími léty. Vyhodnoceny byly důležité oblasti jak hospodářského, majetkového, mravnostního tak násilného charakteru.
V historii samostatné České republiky došlo k dosažení druhého nejlepšího výsledku ve vývoji kriminality, byť registrovaná trestná činnosti v roce 2019 vzrostla o 3,5 %. Policie České republiky zaznamenala o 6816 skutků více oproti loňskému roku, nicméně je třeba zdůraznit, že za uvedeným nárůstem stojí také práce policistů a jejich samostatná vyhledávací činnost.
Na území České republiky bylo registrováno celkem 199 221 trestných činů, nejvíce se na nárůstu podílela majetková trestná činnost, kde došlo k nárůstu o více než 3 tisíce skutků. Nárůst kriminality byl zaznamenán plošně, a to v téměř všech sledovaných oblastech, výjimkou byl jen kraj Liberecký a kraj Zlínský. Nejednalo se tedy o konkrétní fenomén, který by kriminalitu v loňském roce výrazně ovlivnil. Standardní je nárůst v oblasti tzv. kyberkriminality, kde policisté zaregistrovali o 1 600 skutků více oproti loňskému roku. (17.1.2020)
Obr. Podíl jednotlivých druhů trestné činnosti v roce 2019