Vyjádření MMR k dotazům na předběžný návrh auditní zprávy Evropské komise

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje stejně jako Ministerstvo financí, že společně obdrželo předběžný návrh auditní zprávy Evropské komise týkající se nastavení systému proplácení strukturálních dotací v ČR. Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen disclaimerem, že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění.
Na návrh zprávy bude ČR reagovat ve lhůtě, kterou EK stanoví ve chvíli, kdy bude do ČR doručovat českou verzi zprávy (česká verze je obvykle zasílána do 1 měsíce po anglické verzi). Obvyklá lhůta na vyjádření je 1 – 2 měsíce od doručení návrhu zprávy v národním jazyce. (31.5.2019)