Výkonný a zabezpečený vzdálený přístup: SINEMA RC ve verzi v2.1 dále významně rozšiřuje možnosti správy vzdálených uzlů a uživatelů

Společnost Siemens uvádí na trh novou verzi platformy SINEMA Remote Connect, která dále rozšiřuje možnosti správy vzdálených uzlů i uživatelů. Jednou z mnoha inovací verze V2.1 je vylepšené centrální logování a další možnosti centrální správy uživatelů. Události s významem pro bezpečnost jsou logovány a nově mohou být pohodlně zasílány i na nadřazené systémy. Kromě vylepšených funkcí vlastního produktu je také v inovované verzi k dispozici možnost propojení na systém UMC (User Managment Component), který nabízí centralizovanou správu uživatelů napříč celým systémem a nově také s možností propojení na Active Directory. To vše má za úkol zvýšit transparentnost a zajistit pohodlnou správu přiřazených rolí jednotlivým uživatelům. S inovovanou verzí V2.1 uživatelé nejvíce získají zejména v efektivitě vzdálené správy, snadnosti a zabezpečení správy uživatelů a logování aktivit.
Díky logování událostí v návaznosti na stále se zvyšující bezpečnost, jako jsou logování uživatelských aktivit a případně kritických událostí systému, se stává server SINEMA Remote Connect ještě transparentnější. Proces logování se realizuje jak lokálně v SINEMA Remote Connect serveru, tak centrálně v Syslog serveru. Lze tak například pohodlně vysledovat, který z uživatelů udělal příslušné změny nastavení. Díky konektivitě k Syslog serveru jsou logy přenášeny do nadřazených úrovní monitoringu ihned a zabezpečeně pomocí TLS. Monitoring a další analýzy tak lze realizovat v systémech typu SIEM (Security Information and Event Managment).
Přehledný, výkonný a zabezpečený
Díky propojitelnosti na UMC server, administrátoři již nemusejí vytvářet manuálně jednotlivé účty na SINEMA Remote Connect serveru. Na místo toho mohou využít své stávající skupiny a uživatele definované v systémech jako jsou UMC nebo Active Directory a jednoduše je jen zaintegrovat. To snižuje pracnost a zvyšuje transparentnost správy uživatelů. Nová verze dále zvyšuje pohodlí a zpřehledňuje situaci zejména pro případ, kdy uživatelé chtějí jako metodu přihlášení používat svůj běžný přihlašovací účet do Windows. Práva přiřazená jejich roli jsou jednoduše přiřazena centrálně. Aktivity lze dále logovat na centrálním Syslog serveru.
Více informací můžete najít na: www.siemens.cz/sinemarc (27.3.2020)