Výnosy z primárních úpisů byly v druhém čtvrtletí 2018 nejvyšší za poslední tři roky

Geopolitická rizika a nejistoty a změna obchodní politiky, to jsou podle nejnovější čtvrtletní studie EY Global IPO Trends, mapující situaci na globálním trhu s primárními veřejnými úpisy akcií (IPO), hlavní důvody slabší aktivity ve druhém letošním čtvrtletí. Za celé první pololetí proběhlo v celosvětovém měřítku 660 IPO, což je o 21 % méně než za stejné období roku 2017. Přes nižší počet primární emise vynesly celkem 94,3 miliard amerických dolarů, tedy o 5 % víc než za prvních šest měsíců loňského roku. To je nejlepší výsledek za poslední tři roky.
„I když jsou valuace na některých velkých kapitálových trzích poměrně vysoké, v prvním letošním pololetí bylo primárních úpisů o něco méně než vloni,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Dobrá zpráva je, že ekonomické podmínky jsou i nadále příznivé. V mnoha regionech světa jsou ceny akcií vysoké a úrokové sazby nízké. Věříme proto, že ve druhé polovině letošního roku dojde u IPO k oživení.“
Amerika po čtyřech letech zpátky na špičce
V Americe jsou primární úpisy – na rozdíl od zbytku světa – letos velice úspěšné. IPO tu vynesly 35,3 miliard dolarů, bezmála o třetinu (31 %) víc než za prvních šest měsíců roku 2017. Newyorská burza a NASDAQ jsou v první trojce nejúspěšnějších burz světa, pokud jde o výnosy primárních emisí za první letošní pololetí, a mají rovněž velký podíl na 18% meziročním zvýšení počtu IPO na celém americkém kontinentě.
Za silnou dynamikou amerického trhu s IPO jsou v prvé řadě dobré výsledky tamějších emisí, především ve Spojených státech, kde IPO měly první den průměrnou návratnost přes 10 %. Navíc kurzy akcií po IPO vykazují lepší výsledky než akciové indexy obecně. Na USA připadá 83 % všech IPO, které se za prvních šest měsíců letošního roku uskutečnily na americkém kontinentu, a 85 % získaného kapitálu.
Region EMEIA zachraňuje Indie
Nejúspěšnější příběh v regionu EMEIA napsala ve druhém čtvrtletí Indie, kde se mimo jiné nachází burza s druhým největším počtem IPO za tento kvartál. Za celé první pololetí 2018 se jak počet emisí, tak jejich výnosy meziročně zvýšily o necelou třetinu (o 32 %, resp. 31 %).
V celém regionu EMEIA bylo letošní první pololetí kvůli geopolitické nejistotě a změně obchodní politiky ve znamení opatrnosti. Počet IPO tu klesl o 4 %.
Výnosy IPO v prvním letošním pololetí v regionu EMEIA vzrostly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 10 %. O tom, že letošní výsledky v tomto regionu nejsou tak špatné, svědčí ostatně i fakt, že jsou jak co do počtu transakcí, tak podle výnosů nad 10letým mediánem.
„Květnová primární emise Avastu na londýnské burze s nabídkovou cenou 3,2 miliardy amerických dolarů českým společnostem ukázala, jakou příležitost veřejný trh představuje pro ty, kdo chtějí získat kapitál. Už lze vysledovat určitý trend mezi českými firmami – primární úpis je pro ně cestou, jak získat finance na budoucí akvizici, a pro jejich zakladatele možností, jak z firmy částečně odejít a přitom si nad ní nadále zachovat kontrolu,“ vysvětluje Peter Wells.
Ani v Asii investoři neztrácejí o IPO zájem
Přes poměrně velký zájem investorů se počet primárních úpisů na burzách v regionu Asie a Tichomoří v prvním pololetí letošního roku meziročně snížil o 37 %, výnosy klesly o 17 %. Přesto na tento region připadá necelá polovina (46 %) letošních IPO a necelá třetina (31 %) získaného kapitálu. Pět z první desítky burz s největším počtem primárních emisí pochází z tohoto regionu.
Dobré výsledky ve druhém letošním čtvrtletí hlásí především Japonsko, kde se uskutečnilo 21 IPO v celkové hodnotě 1,5 miliardy amerických dolarů. Většina z této částky (1,3 miliardy amerických dolarů) připadá na 11 primárních emisí technologických společností. Výsledky druhého čtvrtletí vyniknou zvlášť ve srovnání s prvním kvartálem (nárůst počtu IPO o 75 %, a výnosů dokonce o 202 %). Díky tomu jsou údaje za celé první pololetí v Japonsku víceméně srovnatelné se stejným obdobím loňského roku: počet IPO meziročně poklesl o 5 %, výnosy jsou naopak o 8 % vyšší.
Největší primární emise druhého čtvrtletí byla umístěna na šanghajské burze, která obsadila druhou příčku mezi burzami světa podle výnosů IPO. (15.8.2018)