Výrazně vyšší přebytek bilance zahraničního obchodu

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 25,1 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.
Celkovou bilanci zahraničního obchodu v národním pojetí ovlivnil příznivě především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,3 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 14,0 mld. Kč.
Saldo ostatních dopravních prostředků se přechodem z pasiva do aktiva zlepšilo o 2,8 mld. Kč a deficit bilance ropy a zemního plynu se zmenšil o 1,8 mld. Kč. Kladné saldo se stroji a zařízeními se meziročně zvýšilo o 1,3 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,3 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,0 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 71,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 11,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 3,4 mld. Kč a dosáhl 44,5 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,7 % a dovoz o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,3 %) a stagnaci dovozu.
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 8,0 % na 324,7 mld. Kč a dovoz o 3,4 % na 299,7 mld. Kč. Letošní září mělo o dva pracovní dny více než září předchozího roku.
V lednu až září 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 141,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 54,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,0 % a dovoz o 2,0 %.
Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
Informace o pohybu zboží přes hranice
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v září 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 9,1 % a dovoz o 4,8 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 404,8 mld. Kč a dovoz zboží 349,6 mld. Kč.
Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %.
Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika. (6.11.2019)