Výrazný pokles vývozu, dovozu i přebytku bilance

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,1 mld. Kč, který byl meziročně o 12,6 mld. Kč nižší.
Celkový zahraniční obchod se zbožím včetně obchodní bilance ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru (odstávky výroby a uzavření firem). Největší pokles kladného salda byl zaznamenán u motorových vozidel (o 12,9 mld. Kč), dále pak u elektrických zařízení (o 3,9 mld. Kč) a strojů a zařízení (o 2,2 mld. Kč). Deficit se prohloubil u bilance základních farmaceutických výrobků (o 3,1 mld. Kč) a počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 1,7 mld. Kč).
Na celkovou bilanci působil příznivě zejména menší deficit zahraničního obchodu s ropou a zemním plynem o 5,5 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství) a se základními kovy o 3,1 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v březnu přebytkem 42,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 15,9 mld. Kč nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 3,2 mld. Kč a dosáhl 37,4 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 12,1 % a dovoz o 8,6 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 2,5 %) a dovozu (o 4,5 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 13,3 % na 284,4 mld. Kč a dovoz o 9,9 % na 281,3 mld. Kč. Březen 2020 měl o jeden pracovní den více než březen 2019.
V lednu až březnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 40,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 8,2 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 5,1 % a dovoz o 4,5 %.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (7.5.2020)