Výroba chemických látek v EU včetně těch, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a zdraví

Výroba průmyslových chemikálií v Evropské unii (EU) se v roce 2018 ve srovnání s předchozími 3 roky zvýšila, ale stále je na nižších úrovních než v roce 2004.
Celková výroba průmyslových chemikálií dosáhla vrcholu v roce 2007 na 330 milionů tun (nárůst o 6,1% od roku 2004), před finanční a hospodářskou krizí. V letech 2007 až 2009 pak výroba prudce poklesla a dosáhla nízkých 270 milionů tun (celkový pokles asi o 18 %), než se v roce 2010 opět zvýšila na 300 milionů tun. Mezi lety 2010 a 2015 měla celková výroba chemických látek před vzestupem trend klesající opět v posledních letech. V roce 2018 činila celková produkce 301 milionů tun, což je o 3,1 % méně než v roce 2004.
Podobně se vyvíjely i výroby chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a chemických látek nebezpečných pro zdraví. Nárůst výroby chemických látek nebezpečných pro životní prostředí byl však mezi lety 2015 a 2017 o něco vyšší (na 11,0 %) ve srovnání s nárůstem (6,0 %) ve výrobě chemických látek ohrožujících zdraví a nárůstem (6,1 %) ve výrobě celkových nebezpečných a nebezpečných látek ve stejném období.
Celkově je celková výroba průmyslových chemikálií v EU - včetně chemických látek, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a chemických látek, které jsou nebezpečné pro zdraví - v roce 2018 nižší než v roce 2004. Zdroj Eurostat (21.1.2020)