Výrobce dveří SOLODOOR se díky předkoronavirovým investicím do robotizace vyhnul poklesu výroby

Výrobce interiérových dveří SOLODOOR s loňským obratem 400 miliónů korun letos očekává stejnou úroveň tržeb jako v loňském roce, v optimistické variantě i jejich možný růst do pěti procent.  Na začátku koronavirové krize, když se zavřely maloobchodní prodejny, SOLODOOR v podstatě vykompenzoval pokles tržeb přes významně rostoucí přímé dodávky developerským a stavebním společnostem. Napomohl tomu také velkoobchodní prodej přes stavebniny a hobbymarkety, který fungoval i v době striktních protivirových opatření.
Společnost SOLODOOR, český výrobce interiérových dveří a obložkových zárubní, která působí v Sušici již 23 let, navázala na dřevařskou tradici v regionu. Její kořeny sahají až ke světoznámé výrobě sirek v Sušici. SOLODOOR je v regionu nejen významný zaměstnavatel, ale investuje nemalé finanční prostředky do pozvednutí výrobního procesu jako takového. Investice směřují především do technologií a budov. Za posledních pět let investoval skoro 130 miliónů korun do obnovy výrazně automatizované výroby dveří. Dalších 55 miliónů korun šlo do kompletní obnovy výroby zárubní v podobě pořízení dvou unikátních robotických výrobních linek. Jejich uvedením do provozu SOLODOOR zdvojnásobí výrobní kapacitu. Modernizace továrních a skladových budov firmu stála přes 20 miliónů a další investice ve výši 35 miliónů, jejíž práce se právě dokončují, směřovala do zateplení budov.
S myšlenkou nákupu právě dvou robotických linek přišlo vedení společnosti již v roce 2017, kdy ekonomika byla v rozkvětu, žádné indicie o zmrazení nebo blížící se krizi se neobjevovaly. Pořízením těchto dvou linek došlo ke kompletní obnově celé výroby zárubní, což bylo zásadním milníkem v dosavadní historii SOLODOORU. Primárně šlo o zvýšení docházející výrobní kapacity, snížení zmetkovosti a společně s nákupem unikátního stroje Homag na výrobu oblé hrany dveří také o získání konkurenční produktové výhody. 
„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli spustit robotizovanou výrobu, bylo zvýšení kvality a výrobní kapacity, abychom byli schopni uspokojit rostoucí poptávku. Výroba dveří a zárubní je zcela jistě závislá na počtu kvalifikovaných zaměstnanců, s robotickými linkami ale prudce roste rychlost naší reakce na zvýšení počtu zakázek,“ vysvětluje generální ředitel společnosti SOLODOOR Martin Dozrál.       
Na jaře 2020, kdy přišla koronavirová krize, se ukázalo, že firmy, které mohou snadno přejít na homeoffice, měly obrovskou výhodu a u výrobních podniků byly v lepší situaci ty, které nebyly závislé tolik na lidské pracovní síle, čili měly většinu procesů zautomatizovaných.
Automatizace ve výrobě se zavádí především tam, kde je potřeba nahradit nekvalifikovanou pracovní sílu. „V dnešní době je velký problém najít zaměstnance, kteří budou ochotni vykonávat méně kvalifikovanou práci, automatizace je pro nás zcela jistě řešením,“ doplňuje Martin Dozrál.
Díky tomu, že SOLODOOR dodává dveře nejenom do maloobchodu, který tvoří především jeho 13 franšízových prodejen a hobbymarkety, ale také do velkoobchodních řetězců a developerských projektů, v době koronaviru výrobu příliš neomezil, protože přísun objednávek se nezastavil ani se nijak skokově nesnížil. „Protože většina našich agenturních zaměstnanců se vrátila na Ukrajinu a jiní museli skloubit čas s péčí o děti, které zůstaly po uzavření škol doma, ukázalo se, že nákup robotických linek na výrobu zárubní, byla správná volba. Ušetřilo nám to spoustu starostí a neměli jsme zásadnější problém uspokojit poptávku i s menším počtem zaměstnanců,“ říká Martin Dozrál.
Pandemický plán
V současné době společnost pracuje na individuálním pandemickém plánu pro svoji továrnu. Pandemický plán obsahuje například monitorovací systém, měření teploty při vstupu, změnu režimu provozu šaten, ale také změnu v systému občerstvení, ale má i vypracovaný systém pro zaměstnance, kteří se vrátí z dovolené z rizikové oblasti. Pracuje také s různými scénáři v případě nakažení jednoho ze zaměstnanců tak, aby nedošlo k omezení, nebo zastavení celého provozu. Při dalších investicích již vždy myslí na pandemický ukazatel, například některé investice zrychluje díky pandemii. Chystá například pořízení softwaru pro obsluhu CNC stroje za půl miliónu korun, který bude obsluhován bez nutnosti dotýkat se klávesnice, zaměstnanec vybere pro daný výrobek příslušný program načtením kódu z výrobního příkazu. „V automatizaci a robotizaci chceme nadále pokračovat, aktuálně zpracováváme studii dalšího stupně automatizace naší výroby,“ přibližuje Martin Dozrál.
Společnost SOLODOOR za posledních 5 let investovala do nových strojů téměř 200 milionů korun, nejvýznamnější z toho byla investice do stroje Homag v hodnotě téměř 70 milionů na výrobu oblé hrany dveří. V tuto chvíli se dokončuje instalace dvou robotických linek na výrobu zárubní, které stály 55 milionů Kč. Další dílčí investice směřovaly do poloautomatického lisu na dveřovky (16 miliónů Kč), olepovačky hran (12 miliónů Kč), průběžného stroje CNC (7,5 miliónu Kč), stříkacího automatu a brusky do lakovny (12 milionů Kč). Poslední investicí do modernizace lakovny reaguje SOLODOOR na zvyšující se poptávku po lakované produkci. Investice nehodlá kvůli koronaviru zpomalovat. Peníze směřují také do budov, jejich zateplení, skladových prostor a vnitřní infrastruktury. Úspěšně čerpá na tyto investice dotace z fondů EU, například z programů Inovace, Rozvoj nebo Úspory energie, dotace se pohybují okolo 30–40 %.
V klatovském regionu se řadí společnost SOLODOOR do TOP 20 firem z hlediska obratu. Na trhu interiérových dveří a zárubní s 400miliónovým ročním obratem je trojkou na trhu. V regionu vytváří 220 pracovních míst a nepřímo se také podílela na zvýšení počtu zaměstnanců franšízových prodejen, za poslední dva roky vzrostl počet jejich zaměstnanců ze 3 na 40 po celé České republice.
Větší expanzi plánuje český výrobce dveří na slovenském trhu, a to pomocí franšízového konceptu, který je velmi úspěšný v České republice. „Na Slovensku je velká poptávka po českých výrobcích, slovenský zákazník vidí v českém výrobku záruku kvality, nechce již tolik platit za levné, ale ne příliš kvalitní polské dveře, kterými se slovenský trh začíná přesycovat,“ dodává na závěr Martin Dozrál. (25.9.2020)