Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018

Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2018, která na více než 800 stranách rozčleněných do 32 kapitol přináší souhrnné informace ze života našeho státu a jeho obyvatel za rok 2017. Již 26. svazek této edice je pro uživatele k dispozici zdarma na webových stránkách ČSÚ.
„Existence, popularita a především samotný obsah vydávané Statistické ročenky jsou nejen potvrzením důležitosti statistiky jako vědecké disciplíny, ale také důkazem smysluplnosti a nezbytnosti nezávislé a důvěryhodné oficiální statistiky popisující přehledně a v celém rozpětí segmenty naší společnosti,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Podobně jako každý rok přináší i letos Statistická ročenka několik novinek. Například v kapitole věnované obyvatelstvu je uvedeno nové členění snoubenců podle rodinného stavu ženicha a nevěsty za poslední dva roky. V tabulce věnované vnitřnímu stěhování podle typu stěhování jsou vůbec poprvé uvedena data podle věku stěhujícího se v souvislé časové řadě od roku 1980. Pět nových tabulek pak kupříkladu přibylo do kapitoly věnované vzdělávání. Jedna z nich uvádí počty akademických pracovníků veřejných vysokých škol, podílejících se na pedagogické činnosti – profesorů, docentů, odborných asistentů a ostatních pracovníků, podle pohlaví a podle pracovního zařazení.
Uživatelé ročenky se však dozvědí také informace z šetření o ovocných sadech a pěstitelích ovoce, bližší data o aktivních sportovcích či o podílu energie z obnovitelných zdrojů v mezinárodním srovnání. Nechybí ani volební statistika.
Bližší informace jsou v podrobnější míře uvedeny v Statistické ročence České republiky 2018:
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2018.
Ročenku v knižní podobě je možné objednat a zakoupit v oddělení informačních služeb ČSÚ přímo v sídle Českého statistického úřadu. (29.11.2018)