Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky

Dne 1. 10. byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 1. července 2019 do 13. září 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 199 172 866 Kč.
V tomto období byly k úpisu nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 1,1 mld. Kč.
Prostřednictvím přímého distribučního kanálu, kterým je elektronický přístup ke správě majetkového účtu, bylo v uplynulém upisovacím období upsáno 1 170 013 866 kusů Dluhopisů Republiky. Nákup emisí Dluhopisu Republiky prostřednictvím této platformy je v souladu s cílem Ministerstva financí, kterým je zefektivnit systém prodeje a obsluhy státních dluhopisů občanům. Z celkového počtu držitelů státních dluhopisů pro občany má již téměř 93 % zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Od obnovení prodeje státních dluhopisů občanům v prosinci 2018 ke dni 24. září 2019 byl elektronický přístup zřízen 11 500 vlastníků dluhopisů.
Z aktivních uživatelů elektronického přístupu zřízeného během tohoto období je 33,9 % osob starších 60 let.
Občané za uplynulá čtyři upisovací období již upsali emise Dluhopisu Republiky za téměř 10,4 mld. Kč. Podíl Spořicích státních dluhopisů včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu tak dosahuje 0,8 %. V absolutních číslech se jedná o 13,0 mld. Kč.
Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje i nadále pátým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 16. září 2019 a bude ukončeno těsně před vánočními svátky dne 20. prosince 2019 tak, aby případní zájemci mohli Dluhopis Republiky pořídit také jako zajímavý dárek k vánocům. Emise Dluhopisů Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 2. ledna 2020. (1.10.2019)