Vysokou kvalitu konopí určuje správná odrůda, způsob pěstování a zpracování

Konopí je rostlina netušeného, nebo lépe řečeno podceňovaného potenciálu.
V posledních letech můžeme pozorovat trend, kdy se konopí přidává všude, kde to jenom jde. Ať už vezmeme doplňky stravy pro lidi, či zvířata, kosmetický, nebo oděvní průmysl, případně při výrobě matrací, lan a mnoha dalších výrobků. Je to na místě a je to tak správně. Ovšem musíme čtenáře upozornit, že konopí má smysl pouze tam, kde je použité konopí kvalitní. Tedy správná odrůda, vypěstovaná bez plísní či dalších rizikových elementů a kvalitně zpracovaná. Bohužel mnoho výrobců, především kvůli snížení výsledné ceny produktů, sahá k syntetickým kanabinoidům nebo jen k jejich izolátům. „Tím se ztrácí komplexní účinek konopí na lidský či zvířecí organismus. Příroda je díky bohu moudrá, a vždy nám namíchává ty nejlepší koktejly v těch nejlepších a optimálních poměrech. Tak proč to měnit?“ uvádí MUDr. Rodion Schwarz, který využívá léčebné konopí ve své Přílepské ordinaci.
Dvojí kvalita
Na tzv. dvojí kvalitu konopí upozorňují i odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají pěstováním této rostliny. Mezi ně patří i Ing. Jiří Velechovský, který se 4 roky věnuje výzkumu léčebného konopí. Primárně vlivu pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů (vliv zejména výživy mikroklimatu, osvětlení, CO2). „Z odborného hlediska je důležité zaměřit se na kvalitu produkce. Rostlinný materiál je už ze své podstaty heterogenní produkt, který se liší v obsahových látkách nejen v důsledku jejich distribuce v rostlině samotné, ale rovněž vlivem okolního prostředí, potažmo pěstebních podmínek. Tato skutečnost neplatí jen pro látky žádoucí, pro které rostliny konopí pěstujeme, ale i pro ty nežádoucí, případně kontaminující,“ uvádí Ing. Jiří Velechovský, který v současné době dokončuje publikační činnost nutnou k obhajobě titulu Ph.D. v oblasti pěstování léčebného konopí.
Není pěstování jako pěstování
Proces získání opravdu nezávadného produktu je založen na metodickém přístupu, sběru dat, jejich neustálém vyhodnocování a zejména na vhodných pěstebních podmínkách. Vhodnými pěstebními podmínkami nejsou myšleny pouze mikroklimatické parametry, ale i parametry pěstebního prostoru samotného. Pokud chceme nabízet produkt, který má mít benefitní účinky pro lidský organismus, musí se i získávat v adekvátních podmínkách. „Penicilín si doma také nepěstujeme na plesnivém chlebu, ale užíváme ho ve formě, která byla získána striktně kontrolovaným a hygienickým způsobem. Stejně bychom měli uvažovat i o konopí,“ upřesňuje Jiří Velechovský, jeden ze zakladatelů společnosti SensiQure, www.sensiqure.com.
Rozdíl mezi „hobby“ a odborným pěstováním konopí
Díky historickým skutečnostem toho, jak se ke konopí v posledních dekádách přistupovalo, je tento přístup spíše vzácností a pěstování probíhá v prostorách velmi podobných ilegálním pěstírnám konopí.
Z důvodu velké atraktivity konopných CBD produktů proto není výjimkou, že se květy produkují v prostorech, které jsou minimálně nevyhovující. Bavíme se tady o starých halách, sklepích, opuštěných fabrikách či zemědělských stavbách typu „prasečák“, kde si pěstitel vytvoří „stan“ nebo pěstební kóji, kde se snaží dosáhnout podmínek vhodných pro pěstování. Tam ovšem zákonitě nastává právě zmiňovaný problém s kvalitou a hygienou veškerých procesů. Rostlina konopí snese mnohé, ale to samé by nemělo být vyžadováno po zákazníkovi, který si zaslouží produkt vznikající v nezávadných prostorech.
Samotné technologické řešení například kontroly klimatu je ve výše popsaných podmínkách dosti problematické. Běžná praxe je, že pěstitel výkonná světla chladí tím, že větrá místnost s okolním prostředím. To se nezdá jako problém do chvíle, kdy vás obklopuje nevyhovující prostředí chátrajících budov, vlhkých sklepů a podobně. Nemluvě o tom, že v takovém případě je pěstitel stále ovlivněn počasím, přestože pěstuje indoor. Větraný vzduch se liší, pokud venku prší, sněží, mrzne nebo pálí slunce. To je pouze příklad toho, jak významnou roli hraje koncepční správné technologické řešení indoor pěstební místnosti.
Hygienické standardy pěstování
Rostliny jsou schopné dlouhodobě prosperovat i v prostředí, které má k hygienickým standardům daleko, ale měli bychom si klást otázku, zda je vhodné takové produkty dlouhodobě užívat. Je samozřejmě nutné odlišit koncový produkt, kdy v případě extraktu lze docílit čistoty pomocí chemických procesů, které nežádoucí látky v extraktu odstraní. V případě květu jako produktu je ovšem na každém zákazníkovi, aby si zvážil původ, míru zpracování produktu, za který utratí své peníze a bude ho užívat. Z pohledu zákazníka by tedy mělo být samozřejmé, že zná podmínky, za jakých vzniká produkt, za který platí. Tento koncept je již normou v mnoha jiných oblastech běžného života a není důvod z toho konopí vyjímat.
Ing. Jiří Velechovský (29 let), spoluzakladatel společnosti SensiQure
Čtyři roky se věnuje výzkumu léčebného konopí. Primárně vlivu pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů (vliv výživy, mikroklimatu, osvětlení, suplementace CO2). V současné době dokončuje publikační činnost nutnou k obhajobě titulu Ph.D. v oblasti pěstování léčebného konopí. Při nástupu na postgraduální studium pro fakultu navrhl unikátní pěstební laboratoř a dohlížel na její realizaci. Tato laboratoř slouží k pěstování léčebného konopí. Setkání Tomáše Mikuly s Jiřím bylo znamením, ve fázi, kdy hledal vlastní projekt – tím se tedy stalo hydroponické pěstování konopí při striktním dodržení vědecko-technologického přístupu.
Bc. Tomáš Mikula (31 let), spoluzakladatel společnosti SensiQure
Při inženýrském studiu na ČVUT FEL nastoupil do startupu, který vyvíjel, vyráběl a celosvětově prodával 3D tiskárny. Velmi rychle se propracoval do nejužšího vedení firmy, 4 roky byl výrobním ředitelem a přímo se podílel na strategickém řízení a směřování firmy. Svět byznysu a technologií ho zcela pohltil. Podílel se na vzniku několika velmi zajímavých podnikatelských projektů, od IoT přes výrobní systémy až po energetiku. V rámci vytyčených oblastí zájmu se dostal k problematice rostoucí urbanizace a analyzoval několik možných projektů s ní spojených. S kolegy začal mimo jiné vyvíjet dílčí řídicí systémy pro Indoor farming a převážně hydroponické pěstování, ve kterém vidí velký potenciál. (17.1.2022)