Vyšší bezpečnost unikátní hráze z 16. století

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci převedl na Povodí Vltavy pozemek v Holičkách na Třeboňsku, který posloužil k rozšíření Novořecké hráze. Tato významná technická památka z 16. století chrání desítky obcí a měst v třeboňském regionu před povodněmi.
Povodí Vltavy provedlo na části Novořecké hráze úpravy, díky kterým je hráz nyní pevnější a tím i více bezpečnější. Potřebný pozemek, který byl využit pro účely rozšíření hráze, získalo Povodí Vltavy od ÚZSVM bezúplatně. Jednalo se o parcelu o výměře 349 m2 vedenou v hodnotě 35 tisíc korun. ÚZSVM tento pozemek převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jako nepotřebný majetek. Parcela leží v národní přírodní rezervaci Stará a Nová řeka v lokalitě zvané Novořecká bašta.
Novořecká hráz tvoří levý břeh Nové řeky, která je odvodňovacím kanálem do rybníka Rožmberk. Hráz je součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava. Toto unikátní technické dílo na konci 16. století vybudoval slavný rybníkář Jakub Krčín. (30.10.2019)