Výstavba 3. bloku JE Akkuyu byla zahájena

10. března 2021 byla slavnostně zahájena výstavba 3. bloku turecké jaderné elektrárny Akkuyu tím, že začalo betonování základů reaktorové budovy. Tuto elektrárnu v Turecku staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom.
Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov během ceremonie řekl: „Po třech letech od zahájení výstavby jaderné elektrárny Akkuyu rozjíždíme naplno stavební práce už na třetím bloku. Realizace tohoto projektu nabrala bezprecedentní tempo a chtěl bych vyjádřit upřímnou vděčnost turecké vládě i místní samosprávě za širokou podporu tohoto projektu. Jedině společně, za účasti vedení země a tureckého průmyslu a za podpory veřejnosti můžeme rychle a efektivně postavit jadernou elektrárnu, která bude představovat jeden ze základů energetické bezpečnosti Turecka.“
Turecký ministr energetiky a přírodních zdrojů Fatih Dönmez uvedl: „Výstavba a uvedení této elektrárny do provozu zajistí dodávky odpovídající zhruba 10 % spotřeby elektřiny v Turecku. Nelze opomenout ani důležitý přínos k ochraně našeho životního prostředí: jaderná elektrárna je totiž ekologicky čistým a stabilním zdrojem elektřiny. Projekt rovněž stimuluje další rozvoj průmyslu, hospodářství a zaměstnanosti a pomáhá rozvíjet řadu přidružených oborů.“
Stavební povolení pro 3. blok elektrárny Akkuyu bylo vydáno tureckým jaderným dozorem NDK 13. listopadu 2020. Základová deska je rozdělena do 16 zón a jejich betonáž bude probíhat 24 hodin denně za pomoci speciálních ochranných konstrukcí, které budou čerstvý beton chránit před deštěm a prachem. Výška desky dosahuje 2,6 metru a průměrný objem každé zóny činí 1100 kubíků. Celkem bude do základové desky nalito 17 000 kubíků betonové směsi.
Betonáži základové desky předcházely komplexní přípravné práce: opatření pro snížení hladiny spodní vody, výkopy základové jámy, úprava podkladové vrstvy a hydroizolace, montáž výztuží a umístění základových dílů.
Proces betonáže je pečlivě kontrolován odborníky z laboratoře betonárky, zástupci společnosti Akkuyu Nuklear (vlastníka elektrárny) a společnosti TITAN 2 IC ICTAS INSAAT (generální dodavatel stavebních prací) a francouzské společnosti Assystem EOS (nezávislá organizace pro kontrolu stavebních prací).
Stavební a montážní práce nyní probíhají souběžně na všech čtyřech budoucích blocích elektrárny Akkuyu. Základová deska 1. bloku byla dokončena v březnu 2019. K dnešnímu dni je pokrok stavebních prací následující: v prvním bloku byl namontován lapač taveniny, suchá ochrana reaktoru a pokračuje betonáž stěn vnitřní ochranné obálky a sestavování třetího prstence vnitřního kontejnmentu. Mezi klíčové činnosti, které mají v blízké době proběhnout, patří montáž reaktorové nádoby.
Betonování základové desky 2. bloku začalo v dubnu 2020 a skončilo na začátku června 2020. Poté se rozběhla montáž stěn válcové části kontejnmentu, první prstenec již byl usazen na své místo stejně jako lapač taveniny. V nejbližší době blok čeká montáž opěrné konstrukce.
Balík dokumentace v rámci žádosti o stavební povolení pro 4. blok byl dozoru NDK předán 12. května 2020 a v současnosti probíhá jeho hodnocení úřadem. Na staveništi mezitím probíhají přípravy k výkopu základové jámy.
Do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu jsou zapojeny české firmy podobně, jako je tomu i v případě ostatních bloků VVER-1200 stavěných Rosatomem v různých zemích světa. Společnost Sigma Group má dobré vyhlídky na vítězství v tendru na dodávku čerpací techniky v hodnotě cca 15 milionů eur. Dále společnost MICo dodá tlakové nádoby za asi 7,1 milionů eur a ŽĎAS výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel. Společnost ZPA Pečky vyrábí servopohony a společnost Arako armatury.
Informace o projektu JE Akkuyu v Turecku
Jadernou elektrárnu Akkuyu staví v Turecku ruská korporace pro atomovou energii Rosatom na základě mezivládní dohody z května 2010. Stavební práce probíhají v provincii Mersin na břehu Středozemního moře. Celkem zde budou postaveny čtyři bloky VVER-1200 generace III+, které mají být v provozu 60 let s možností prodloužení o dalších 20 let.
Elektrárna bude po svém uvedení do provozu vyrábět zhruba 35 TWh elektřiny ročně. To pokryje až 10 % spotřeby elektřiny v Turecku a odpovídá zhruba 90 % spotřeby elektřiny v Istanbulu.
Jaderná elektrárna Akkuyu splňuje všechny požadavky světové jaderné komunity, které jsou zakotveny v bezpečnostních normách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Mezinárodní konzultační skupiny pro jadernou bezpečnost a sdružení evropských provozovatelů jaderných elektráren EUR.
Organizační struktura projektu
Hlavním akcionářem elektrárny Akkuyu je Rosatom skrze svou dceřinou společnost Akkuyu Nuklear, která zajišťuje projektování, výstavbu, provoz a údržbu nové elektrárny. Podle smlouvy má Rosatom právo prodat až 49 % této společnosti tureckým investorům. Elektrárna je stavěna podle modelu BOO (build-own-operate), takže jejím provozovatelem po dokončení bude Rosatom.
Mezivládní dohoda stanovuje, že elektrárna bude uvedena do provozu do 7 let od toho, co turecká strana vydá všechna povolení. Účastníci projektu dělají vše pro to, aby byl první blok dokončen v roce 2023 ke stoletému výročí založení Turecké republiky.
Postup prací
K dnešnímu dni byly dokončeny terénní úpravy lokality a pokračují stavební práce na kanálech přivádějících vodu k budoucím blokům. Dále se dokončuje stavba zázemí pro stavební a montážní práce.
Na prvním bloku byla dokončena betonáž základových desek reaktorové budovy a strojovny, byl namontován lapač taveniny a smontován druhý prstenec vnitřní ochranné obálky. Na druhém bloku byly rovněž dokončeny obě hlavní základové desky a umístěn lapač taveniny. Na třetím bloku byla dokončena příprava pro betonáž základové desky reaktorové budovy.
Práce na staveništi probíhají podle všech tureckých, ruských i mezinárodních požadavků na kvalitu a bezpečnost. Podléhají dozoru projektové společnosti Akkuyu Nuklear, tureckého jaderného dozoru NDK, organizace pro technickou podporu inspekční činnosti regulátora NÜTED, tureckého ústavu pro standardizaci TSE a také nezávislých kontrolních organizací, francouzského Assystemu a tureckých firem Türk Loydu a Ersis.
Klíčová data realizace projektu za poslední 3 roky:
• březen 2017 – podána žádost o stavební povolení pro 1. blok
• říjen 2017 – bylo vydáno stavební povolení pro 1. blok v omezeném rozsahu (bylo možné provádět jen práce, které nemají vliv na jadernou bezpečnost)
• duben 2018 – bylo vydáno stavební povolení pro 1. blok, v plném rozsahu se rozběhly stavební práce na 1. bloku, včetně betonáže základové desky
• listopad 2018 – bylo vydáno omezené stavební povolení pro 2. blok
• březen 2019 – dokončení betonáže základové desky 1. bloku; tureckému regulátorovi byla předána žádost o stavební povolení pro 3. blok
• květen 2019 – poblíž staveniště byl dokončen nákladový terminál, který bude přijímat stavební materiály a rozměrné komponenty bloků
• červen 2019 – na staveniště dorazil první rozměrný náklad – lapač taveniny pro 1. blok
• srpen 2019 – bylo vydáno stavení povolení pro 2. blok
• duben 2020 – oficiální zahájení výstavby 2. bloku
• květen 2020 – na pozemku 3. bloku začal odstřel podloží v rámci výkopů základové jámy; turecký jaderný dozor obdržel dokumentaci ke stavebnímu povolení pro 4. blok
• červenec 2020 – dokončení druhého prstence vnitřního kontejnmentu 1. bloku
• září 2020 – dokončení betonáže základové desky 2. bloku; na staveniště dorazily 4 parogenerátory pro 1. blok
• listopad 2020 – na staveniště byl dopraven reaktor 1. bloku; turecký regulátor vydal stavební povolení pro 3. Blok (11.3.2021)