Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019

Ve 4. čtvrtletí 2019 vzrostly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2019 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2019 o 3,0 %, což je o 0,2 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí 2019.
Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019 ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení, odívání a obuv. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny ovoce o 8,6 %, masa o 2,5 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,6 %, nealkoholických nápojů o 0,9 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny tepla a teplé vody o 0,1 %, elektřiny o 1,2 %, ceny zemního plynu se nezměnily. Ceny nájemného z bytu se zvýšily o 0,4 %. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 4,9 % a ceny obuvi o 3,1 %. Zvyšování cen pokračovalo v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 1,4 %. Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 17,1 %. V oddíle doprava došlo k poklesu cen pohonných hmot a olejů o 1,0 %, ceny automobilů se snížily o 0,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 2,1 %. Průměrný meziměsíční přírůstek úhrnného indexu spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019 byl 0,3 %, ve 3. čtvrtletí to bylo 0,0 %.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2019 proti 4. čtvrtletí 2018 o 3,0 %, tedy o 0,2 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí. Tento vývoj ovlivnilo zejména zrychlení cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a zpomalení poklesu cen v oddíle odívání a obuv. Dále na zvyšování cenové hladiny působil růst cen v oddílech bytové vybavení, zařízení domácnosti, stravování a ubytování, rekreace a kultura.
Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2019 se promítly do meziročního růstu tržních cen o 2,6 %, stejně jako ve 3. čtvrtletí 2019. Růst regulovaných cen ve 4. čtvrtletí 2019 zrychlil na 5,3 % ze 4,3 % ve 3. čtvrtletí 2019.
Největší vliv na růst hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení. Ceny elektřiny se zvýšily o 11,2 % a ceny zemního plynu o 3,3 % (ve 3. čtvrtletí o 3,6 %). Ceny nájemného z bytu vzrostly o 3,8 %, vodného a stočného shodně o 2,6 % a tepla a teplé vody o 4,3 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 4,0 % (ve 3. čtvrtletí o 4,9 %).
V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny masa o 7,6 %, z toho ceny vepřového masa o 12,1 %. Ceny ryb vzrostly o 3,4 %. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily o 0,9 %, z toho ceny jogurtů o 4,5 % a ceny sýrů a tvarohů o 1,9 %. Ceny vajec meziročně klesly o 7,3 % a polotučného trvanlivého mléka o 0,6 %. Ceny olejů a tuků byly nižší o 5,4 %, z toho ceny másla o 10,6 %. Ceny cukru vzrostly o 7,6 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 14,8 %). Ceny chleba byly vyšší o 4,5 % a ceny mouky a jiných obilovin o 3,6 %. Ceny ovoce se zvýšily o 10,7 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 6,3 %). Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 0,8 %, přičemž ceny kávy byly nižší o 1,2 %.
Ceny zeleniny byly vyšší o 6,0 % (ve 3. čtvrtletí o 26,1 %), z toho ceny brambor se zvýšily o 15,5 % (ve 3. čtvrtletí o 48,2 %). (13.1.2020)