Vývoj inflace zůstává pro tuto chvíli největší makroekonomickou nejistotou roku

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém čtvrtečním jednání dne 25. ledna 2022 vyhodnotil lednovou makroekonomickou predikci ministerstva financí pro rok 2022 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 8 z 8 přítomných členů Výboru.
Členové Výboru shledali prognózu konsistentní a souhlasili s jejím celkovým vyzněním. Zdůrazňována byla značná rizika v jednotlivých složkách prognózy, která ale většina členů považovala celkově za symetrická. Dva členové zmínili bilanci rizik jako směřující spíš k obezřetnostnímu než optimistickému hodnocení. Opakovaně zaznělo, že je šance na vyšší růst soukromé i vládní spotřeby, než ukazuje prognóza. Opačný vývoj byl některými členy předpokládán pro tvorbu fixních investic. Diskuse se vedla ohledně prognózované nulové změny zásob v roce 2022, přičemž jejich eventuální rozpouštění by ale zřejmě bylo kompenzováno zlepšením čistého exportu. Největší nejistota byla shledána u výhledu inflace. Tato nejistota je nicméně sdílena všemi členy Výboru, takže přístup Ministerstva financí ČR k prognóze inflace nebyl zpochybněn.
„Vývoj inflace zůstává pro tuto chvíli největší makroekonomickou nejistotou roku 2022. Zpřesnění jejího celoročního odhadu ale bude možné až po zveřejnění lednové hodnoty CPI,“ říká Pavel Sobíšek, předseda Výboru pro rozpočtové prognózy a hlavní ekonom UniCredit Bank.
Kromě nové makroekonomické predikce ministerstva financí posoudil Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání také lednovou fiskální predikci ministerstva financí. Z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v roce 2022 ji označil rovněž za realistickou. Pro toto zařazení hlasovalo 8 z 8 přítomných členů Výboru.
Tak jako v předešlých obdobích, zůstávají jakékoliv predikce zatíženy zvýšenou nejistotou týkající se epidemiologického vývoje, a tudíž i rychlosti zotavování tuzemské ekonomiky. Nejistotu v této chvíli dále zvyšuje akcelerující inflace, která bude ovlivňovat nominální hodnotu zboží a služeb a dopadat citelně na daňové inkaso. Přesnější odhad inflace pro rok 2022 však bude možné učinit až se znalostí skutečných čísel z ledna letošního roku. Uvedené nejistoty pak vedly i k rozdílným názorům mezi členy Výboru ohledně odhadů daňových příjmů ministerstva.
Někteří členové považovali například daně z příjmů právnických osob mírně nadhodnocené a naopak inkaso daně z příjmů fyzických osob za nepatrně podhodnocené, protože čekají oproti ministerstvu vyšší růst mezd a platů. Navzdory dílčím neshodám však byla celková predikce vyhodnocena jako realistická,“ uvádí Jakub Seidler, místopředseda Výboru pro rozpočtové prognózy a hlavní ekonom České bankovní asociace.
Stanovisko k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR 2022-2023
Výbor vyhodnotil makroekonomickou prognózu jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovali všichni přítomní členové Výboru.
Zdůvodnění
Členové Výboru shledali prognózu konsistentní a souhlasili s jejím celkovým vyzněním. Zdůrazňována byla značná rizika v jednotlivých složkách prognózy, která ale většina členů považovala celkově za symetrická. Dva členové zmínili bilanci rizik jako směřující spíš k obezřetnostnímu než optimistickému hodnocení. Opakovaně zaznělo, že je šance na vyšší růst soukromé i vládní spotřeby, než ukazuje prognóza. Opačný vývoj byl některými členy předpokládán pro tvorbu fixních investic. Diskuse se vedla ohledně prognózované nulové změny zásob v roce 2022, přičemž jejich eventuální rozpouštění by ale zřejmě bylo kompenzováno zlepšením čistého exportu. Největší nejistota byla shledána u výhledu inflace. Tato nejistota je nicméně sdílena všemi členy Výboru, takže přístup Ministerstva financí ČR k prognóze inflace nebyl zpochybněn.
Stanovisko k predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR 2022-2023
Výbor vyhodnotil predikci příjmů sektoru vládních institucí jednomyslně jako realistickou.
Zdůvodnění
Tak jako v předešlých obdobích, zůstávají jakékoliv predikce zatíženy zvýšenou nejistotou týkající se epidemiologického vývoje, a tudíž i rychlosti zotavování tuzemské ekonomiky. Nejistotu v této chvíli dále zvyšuje akcelerující inflace, která bude ovlivňovat nominální hodnotu zboží a služeb a dopadat citelně na daňové inkaso. Přesnější odhad inflace pro rok 2022 však bude možné učinit až se znalostí skutečných čísel z ledna letošního roku. Uvedené nejistoty pak vedly i k rozdílným názorům mezi členy Výboru ohledně odhadů daňových příjmů ministerstva. Někteří členové považovali například inkaso daně z příjmů právnických osob mírně nadhodnocené, a naopak inkaso daně z příjmů fyzických osob za nepatrně podhodnocené, a to kvůli očekávání rychlejšího růstu mezd a platů oproti prognóze ministerstva. Také přeplnění relativně konzervativního odhadu ministerstva ohledně spotřeby domácností v letošním roce by mohlo dle některých členů Výboru vést k lepšímu výběru DPH, které již v minulém roce rostlo nad očekávání. I přes uvedené neshody ve struktuře daňových příjmů však žádný z členů Výboru neměl natolik rozdílný odhad celkových daňových příjmů ve srovnání s odhady ministerstva financí, aby hodnotil prognózu jinak než jako realistickou. (26.1.2022)