Vývoz a dovoz v lednu meziročně klesl

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 24,6 mld. Kč, který byl meziročně o 7,3 mld. Kč vyšší.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 3,2 mld. Kč (vlivem nižšího dovezeného množství) a potravinářskými výrobky o 1,8 mld. Kč. Přebytek bilance kovodělných výrobků se zvýšil o 1,3 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkové saldo měl hlavně meziročně nižší přebytek bilance motorových vozidel o 3,3 mld. Kč v důsledku poklesu jejich vývozu o 4,7 mld. Kč. Schodek bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji se prohloubil o 1,3 mld. Kč.
Meziročně klesl vývoz o 0,6 % na 303,1 mld. Kč a dovoz o 3,2 % na 278,5 mld. Kč. Leden 2021 měl o dva pracovní dny méně než leden předchozího roku.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,0 %, zatímco dovoz vzrostl o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,9 %) a růst dovozu (o 0,3 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v lednu přebytkem 66,6 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 4,0 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 2,4 mld. Kč, o 2,0 mld. Kč se zmenšil i deficit obchodu s Polskem. Přebytek obchodu se Slovenskem naopak klesl o 3,1 mld. Kč.
V lednu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,3 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,9 %. Meziročně klesl vývoz do eurozóny o 0,3 % (−0,6 mld. Kč) na 197,8 mld. Kč, dovoz z eurozóny se snížil o 2,3 % (−3,2 mld. Kč) a dosáhl 136,1 mld. Kč. V lednu 2021 koruna meziročně oslabila vůči euru v průměru o 3,5 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zmenšil o 3,5 mld. Kč na 40,3 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ázerbájdžánem o 2,8 mld. Kč a s Ruskou federací o 1,1 mld. Kč. (9.3.2021)