Vývoz motorových vozidel klesl v květnu téměř o polovinu

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 1,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší.
Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru. Kladné saldo motorových vozidel se meziročně propadlo o 22,5 mld. Kč, z čehož vývoz klesl o 45,7 mld. Kč a dovoz o 23,2 mld. Kč.
Zhoršila se i bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,6 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 3,1 mld. Kč, textiliemi o 2,3 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč a pryžovými a plastovými výrobky o 1,5 mld. Kč.
Příznivě na celkovou bilanci působil zejména menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 5,3 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství), základními kovy o 5,1 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 4,7 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v květnu přebytkem 44,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 16,4 mld. Kč nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se prohloubil o 6,2 mld. Kč a dosáhl 41,9 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,9 %) a dovozu (o 1,5 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 29,8 % na 232,1 mld. Kč a dovoz o 24,9 % na 230,8 mld. Kč. Květen 2020 měl o dva pracovní dny méně než květen 2019.
V lednu až květnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 71,2 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 16,4 % a dovoz o 12,6 %.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (7.7.2020)