Vývozní a dovozní ceny v lednu meziměsíčně vzrostly

V lednu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,4 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,6 % (po očištění o kurzový vliv o 1,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 5,6 % (zejména ropných výrobků). Ceny ostatních surovin vzrostly o 6,5 %, chemikálií o 1,9 %, potravin o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Shodný pokles o 1,1 % zaznamenaly ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny nápojů a tabáku.
Dovozní ceny v lednu vzrostly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno růstem cen minerálních paliv o 6,7 % (převážně ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin se zvýšily o 4,9 %, ceny polotovarů a ceny chemikálií vzrostly shodně o 0,9 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (101,5 %), potraviny (101,1 %), chemikálie a stroje a dopravní prostředky (shodně 101,0 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %). Negativních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (99,0 %), nápoje a tabák (99,2 %) a polotovary (99,6 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 3,8 % (v prosinci o 2,3 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 13,9 % (zejména kovového odpadu). Ceny potravin se zvýšily o 4,3 % a ceny polotovarů o 3,2 %. Pokles nastal pouze u cen minerálních paliv o 0,8 %.
Dovozní ceny vzrostly o 0,4 % (v prosinci klesly o 0,7 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn zvýšením cen polotovarů o 4,1 %. Významný růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 9,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Ceny minerálních paliv klesly o 11,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny potravin o 3,3 %.
Směnné relace vzrostly na hodnotu 103,4 % (v prosinci na hodnotu 103,0 %) a jedenáctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (112,2 %), potraviny (107,9 %) a stroje a dopravní prostředky (104,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly polotovary (99,1 %) a chemikálie (99,8 %). (15.3.2021)