Vývozní a dovozní ceny v srpnu klesly

V srpnu 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně snížily o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,5 %, dovozní ceny klesly o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,5 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, v srpnu snížily o 1,1 % (po očištění o kurzový vliv se nezměnily). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Nejvíce se snížily ceny chemikálií o 1,8 %, nápojů a tabáku o 1,4 % a ceny polotovarů o 1,3 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 0,3 %.
Dovozní ceny v srpnu klesly o 1,1 % (po kurzovém očištění rostly o 0,3 %). Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,8 %. Ceny ostatních surovin klesly o 3,7 %, ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží se snížily shodně o 1,2 %. Zvýšily se pouze ceny minerálních paliv o 4,4 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,7 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (96,1 %) a chemikálie (98,6 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu klesly o 0,5 % (v červenci rostly o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 2,5 % (zejména železa a oceli). Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 15,7 % (zejména ropných výrobků), ostatních surovin o 7,9 % a ceny chemikálií o 5,7 %. Ceny potravin rostly o 2,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,5 %.
Dovozní ceny se snížily o 2,9 % (v červenci o 1,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 26,3 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 12,2 % (především kaučuku a rud kovů) a ceny chemikálií o 3,1 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 2,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.
Směnné relace se snížily na hodnotu 102,5 % (v červenci hodnota 102,6 %), nicméně šestý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (114,4 %), nápoje a tabák (106,1 %) a ostatní suroviny (104,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (97,3 %). (12.10.2020)