Vývozní ceny vzrostly

V září 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny klesly o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v září, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, zvýšily o 1,9 % (po očištění o kurzový vliv o 0,3 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,8 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 7,3 % (zejména elektřiny), ostatních surovin o 3,5 % a ceny chemikálií o 1,9 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.
Dovozní ceny v září vzrostly o 1,9 % (po kurzovém očištění o 0,3 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Ceny minerálních paliv se zvýšily o 7,1 % (především plynu a elektřiny), ostatních surovin o 4,5 % a ceny polotovarů o 1,9 %. V žádné ze sledovaných skupin se ceny nesnížily.
 Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (101,2 %), chemikálie (100,7 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (99,0 %) a polotovary (99,7 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu vzrostly o 0,9 % (v srpnu se snížily o 0,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Ceny nápojů a tabáku se zvýšily o 5,1 %, potravin o 3,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,6 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 10,6 % (zejména ropných výrobků), chemikálií o 4,4 % a ceny ostatních surovin o 3,3 %.
Dovozní ceny se snížily o 1,3 % (v srpnu o 2,9 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 22,2 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 5,4 % a ceny chemikálií o 2,1 %. Nejvíce rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 1,5 %, potravin o 1,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 %.
Směnné relace se snížily na hodnotu 102,2 % (v srpnu hodnota 102,5 %), nicméně sedmý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (114,9 %), nápoje a tabák (106,4 %) a ostatní suroviny (102,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (97,7 %) a polotovary (99,9 %). (10.11.2020)