Vývozní i dovozní ceny pokračovaly v růstu

V červenci 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 3,1 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,7 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,7 %, dovozní ceny o 7,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v červenci zvýšily o 3,1 % (po očištění o kurzový vliv o 2,4 %). Růst celkového meziměsíčního indexu byl ovlivněn zejména zvýšením cen polotovarů o 5,3 % (hlavně kovových výrobků, železa a oceli). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách. Nejvíce se zvýšily ceny ostatních surovin o 10,2 % (především dřeva) a minerálních paliv o 7,9 % (zejména elektřiny).
Dovozní ceny v červenci vzrostly o 2,4 % (po očištění o kurzový vliv o 1,7 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 11,0 % (zejména plynu, ropy, ropných výrobků a elektřiny). Významně rostly ceny polotovarů (hlavně železa a oceli) a ostatních surovin (převážně rud kovů, kovového odpadu a dřeva), shodně o 3,5 %. Klesly pouze ceny potravin o 1,0 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,7 % (v červnu 99,4 %). Nejvyšších pozitivních hodnot dosáhly ostatní suroviny (106,5 %), průmyslové spotřební zboží (101,8 %) a polotovary (101,7 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,2 %) a chemikálie (99,0 %).
„V červenci 2021 koruna vůči euru a dolaru proti minulému roku výrazněji posílila, což zpomalilo zvýšení meziročních cen. I přesto ceny ve vývozu meziročně vzrostly o 7,7 % a v dovozu o 7,9 %. Stejně jako v předchozích měsících i v červenci pokračovalo výrazné meziroční zvýšení cen minerálních paliv a ostatních surovin. V meziměsíčním i meziročním srovnání došlo ve vývozu i dovozu k významnému růstu cen železa, oceli, dřeva a elektřiny,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 7,7 % (po očištění o kurzový vliv o 10,4 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 13,1 % (hlavně železa a oceli). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 66,7 % (zejména dřeva a kovového odpadu), minerálních paliv o 51,4 % (hlavně elektřiny, ropných výrobků a plynu) a ceny chemikálií o 13,9 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 4,2 %.
Dovozní ceny vzrostly o 7,9 % (po očištění o kurzový vliv o 11,1 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 86,4 % (zejména ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 39,8 % (především rud kovů, kovového odpadu a dřeva), polotovarů o 11,8 % (hlavně železa a oceli) a ceny chemikálií o 10,6 %. Nejvíce klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,5 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,8 % (v červnu 98,4 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (81,2 %). Naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (119,2 %). (10.9.2021)