Vývozní i dovozní ceny rostly

V červnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,4 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,4 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v červnu zvýšily o 0,6 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Růst celkového meziměsíčního indexu byl ovlivněn zejména zvýšením cen polotovarů o 1,8 % (hlavně železa a oceli). Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 8,7 % (zejména elektřiny) a ostatních surovin o 5,8 % (především dřeva a kovového odpadu). Ceny strojů a dopravních prostředků zaznamenaly pokles o 0,4 %.
Dovozní ceny v červnu vzrostly o 1,2 % (po očištění o kurzový vliv o 1,4 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 9,3 % (ropy, ropných výrobků, elektřiny a plynu). Významně rostly ceny ostatních surovin o 9,2 % (převážně rud kovů, kovového odpadu a dřeva) a polotovarů o 1,4 % (hlavně železa a oceli). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,3 %.
Směnné relace klesly na hodnotu 99,4 % (v květnu 99,7 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (96,9 %), minerální paliva a stroje a dopravní prostředky (shodně 99,5 %). Nejvyšších pozitivních hodnot dosáhly polotovary (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %).
„V červnu 2021 koruna meziměsíčně posílila vůči euru a mírně oslabila vůči dolaru, meziročně vůči oběma měnám posílila. Vývozní ceny vzrostly o 0,6 % a dovozní o 1,2 % oproti cenám v květnu. Ve vývozu i dovozu pokračoval značný růst cen minerálních paliv a ostatních surovin, což je zvlášť patrné v meziročním srovnání. Významně rostly ceny ropných výrobků, elektřiny, plynu, železa, oceli, kovového odpadu a dřeva,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 3,4 % (po očištění o kurzový vliv o 7,5 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 48,5 % (elektřiny, ropných výrobků a plynu). Výrazně rostly také ceny ostatních surovin o 48,3 % (zejména kovového odpadu a dřeva), chemikálií o 12,7 % a ceny polotovarů o 5,8 % (hlavně železa a oceli). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %.
Dovozní ceny vzrostly o 5,1 % (po očištění o kurzový vliv o 9,7 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 97,2 % (ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 31,8 % (především rud kovů, kovového odpadu a dřeva), chemikálií o 8,5 % a ceny polotovarů o 7,1 % (hlavně železa a oceli). Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 4,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,5 %.
Směnné relace klesly na hodnotu 98,4 % (v květnu 99,5 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (75,3 %). Naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (112,5 %). (10.8.2021)