Význam úvěrů a záruk z fondů EU roste. Češi a Slováci sdíleli zkušenosti na mezinárodním workshopu

Workshopu fi-compass pořádaného Ministerstvem pro místní rozvoj ve dnech 21. a 22. května v Praze se zúčastnili mimo zástupců České republiky a Slovenska také zástupci Evropské komise a Evropské investiční banky. Účastníci diskutovali o současném využívání úvěrů, bankovních záruk či rizikového kapitálu financovaných z evropských fondů i o budoucnosti těchto finančních nástrojů.
„Evropské fondy umožňují ČR poskytovat nejen nevratné dotace, ale podporují projekty či firmy také formou výhodných úvěrů, bankovních záruk či investicemi rizikového kapitálu. V současném období 2014-2020 jsou využívány či plánovány tyto formy podpory v rámci šesti z deseti operačních programů. Oproti minulému období se částka pro podporu projektů prostřednictvím finančních nástrojů zdvojnásobí. Právě probíhající vyjednávání o období 2021-2027 ukazuje, že jejich význam ještě vzroste,“ uvedla Klára Droznová, zastupující ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj a dodala: „Kvůli rostoucímu významu těchto nástrojů jsou setkání jako je fi-compass velmi důležitá, protože nám dovolují se od sebe navzájem učit, jak je správně využívat.“
Výhodné úvěry, bankovní záruky či rizikový kapitál jsou v ČR v současnosti využívány v Operačním programu (OP) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a OP Praha – pól růstu. V letošním roce bude navíc možné začít podporovat projekty tímto druhem nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost. Jejich využití se také plánuje v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na workshopu fi-compass byly představeny možnosti využití finančních nástrojů a dosavadní zkušenosti zejména v oblasti energetické účinnosti, sociálního podnikání, životního prostředí, dopravy či studentských půjček.
Workshopu se zúčastnila řada mezinárodních hostů, mezi nimi například Frank Lee (vedoucí Divize finančních nástrojů, Evropská investiční banka), Jonathan Denness (vedoucí Oddělení finančních nástrojů a mezinárodních finančních institucí, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku) či Martin Polónyi (ředitel Odboru finančních nástrojů, Ministerstvo financí Slovenské republiky). Českou republiku mezi jinými zastoupil Ondřej Ptáček (Českomoravská záruční a rozvojové banka) či Klára Droznová (zastupující ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj). (27.5.2019)