Výzva k účasti na podnikatelské misi do Kazachstánu v oblasti pivovarnictví

Ministerstvo zemědělství ČR a Velvyslanectví ČR v Astaně plánují v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) uskutečnit misi českých firem do Kazachstánu ze sektoru pivovarnických technologií, pivního zařízení (plnící/uzavírací/etiketovací stroje) a surovin pro výrobu piva, a to v termínu 3. – 7. června 2019.
Zástupci českých firem budou mít během své cesty po Kazachstánu (ve městech Šimkent, Almaty, Kostanaj a Astana) možnost jednat se zástupci nejvýznamnějších pivovarů v Kazachstánu. Jedná se například o zástupce kazašských firem –  Šimkent pivo, Pervyj pivzavod, EFES Kazakhstan, Carlsberg Kazakhstan, Caspian Beverage Holding či Arasan.
Dle finálního složení české podnikatelské mise budou potvrzena jednotlivá jednání s kazašskými partnery. V případě zájmu ze strany českých firem, budou osloveny rovněž další konkrétní kazachstánské firmy.
Z rozpočtu projektu bude financována pro české firmy doprava po Kazachstánu a organizace dané akce (pronájem prostor a techniky). Letenky do a z Kazachstánu (ZÚ Astana/MZe ČR navrhne nejvhodnější spojení), ubytování (ZÚ Astana navrhne možnosti ubytování za zvýhodněných podmínek), stravu a diety si účastníci hradí sami.
Podnikatelská mise z ČR bude doprovázena zástupcem ZÚ Astana (ekonomickým diplomatem), místní sílou pro zemědělství a pracovníky Ministerstva zemědělství ČR.
Informace o pivovarnictví v Kazachstánu
Základy současného pivovarnictví v Kazachstánu položilo spuštění pivovaru v Šimkentu v roce 1976, který byl postaven s využitím československých technologií. Také řada dalších pivovarů do nedávné minulosti využívala služeb českých sládků. V Kazachstánu se v roce 2018 uvařilo celkem 598 mil. litrů piva. Z toho připadalo 78 % na regiony, které podnikatelská mise navštíví. V poslední době evidujeme mírný nárůst zájmu a poptávek o technologie pro minipivovary. Samotné české pivo je v zemi velice populární, ovšem na trhu se prodávají zejména české značky vyráběné v licenci v Rusku.
V případě zájmu o účast na podnikatelské misi, kontaktujte teritoriálního experta pro Kazachstán, pí. Ani Hakobjan, tel. 221 812 620, e-mail: ani.hakobjan@mze.cz, nebo Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Astaně: commerce_astana@mzv.cz .
Termín pro projevení zájmu o účast je 21. dubna 2019. Poté uvítáme zaslání stručné informace o firmě a představení nabízených technologií/surovin v rozsahu půl stránky A4, včetně loga společnosti, ideálně v ruštině příp. v češtině. Doporučujeme, aby se mise zúčastnili pracovníci ovládající ruský jazyk. (31.3.2019)