Vzdálená sjezdovka nebo nevyhovující horská chata? I zimní dovolenou lze reklamovat!

I zimní dovolenou na horách lze reklamovat. Pokud cestovní kancelář nebo zprostředkovatel zájezdu nedodrží to, co bylo při nákupu dovolené slíbeno, má zákazník nárok na slevu z ceny. K úspěšné reklamaci jsou však potřeba nejen důkazy, ale i její včasné podání.
Občanský zákoník zaručuje klientům cestovních kanceláří, že jim musí být poskytnuty přesně takové služby, které byly uvedeny ve smlouvě o zájezdu nebo které byly přislíbeny v nabídce v katalogu nebo na internetových stránkách pořadatele, zda se jedná o letní či zimní dovolenou není podstatné.
Pokud si například zákazníci objednají ubytování v konkrétním hotelu, který má být přímo u sjezdovky, ale jsou ubytování v hotelu jiném, horším a vzdálenějším, mohou zájezd reklamovat a žádat slevu. Ta se obvykle pohybuje od 5 do 25 procent z ceny zájezdu v závislosti na závažnosti nedostatků. Kromě toho mohou požadovat také proplacení nákladů na dopravu na sjezdovku, které v souvislosti s uvedenými komplikacemi vznikly,“ uvádí právník Mgr. Petr Novák z Vaše nároky.cz.
Jak zimní dovolenou reklamovat?
Reklamace zimní dovolené je v podstatě stejná, jako při reklamovaní letního zajedu. „Doporučuji zaslat cestovní kanceláři či pořadateli písemnou reklamaci včetně kopií účtenek za dodatečné náklady a vyčkat na její vyjádření. Jestliže postoj cestovní kanceláře či pořadatele bude negativní nebo žádný, je vhodné reklamaci urgovat,“, radí právník. Jestliže se ani po opakovaných urgencích protistrana nevyjádří, může se poškozený zákazník obrátit na právníka a případně na soud.
Aby však bylo reálné odškodnění za reklamaci zimní dovolené získat, je potřeba zajistit důkazy, které vady zájezdu skutečně dokazují. „Důkazním materiálem mohou být fotografie a videonahrávky či výpovědi svědků,“ říká Novák. Lidé by však neměli zapomínat také na uchování nabídky, na základě které byl zájezd zakoupen, např. snímek webové stránky, konkrétní katalog od cestovní kanceláře či leták propagující zimní dovolenou.
Reklamovat na zimním zájezdu pak lze v podstatě vše, co bylo slíbeno, ale nebylo dodrženo. Bezesporu tedy jiný hotel, nebo jiná vzdálenost hotelu od sjezdovky, dále také vybavení pokoje (např. toaleta měla být na pokoji, namísto toho je společná pro patro), stravování (např. namísto teplých servírovaných večeří je pouze studený raut), vybavení hotelu (např. měl být k dispozici vnitřní bazén, ale byl uzavřen), služby hotelu (např. pro děti měl být animační program, ale nebyl). V neposlední řadě lze reklamovat také počet hvězdiček hotelu.
Ani s reklamaci zimní dovolené by však zákazník neměl otálet. „Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do třiceti dní od skončení zájezdu,“ upozorňuje právník Novák z Vaše nároky.cz. V opačném případě by protistrana mohla namítnout promlčení nároku a odškodnění důvodně nevyplatit.
O nás
Společnost Vaše nároky.cz zajišťuje finanční odškodnění, na které má občan nárok v případě, že se stal obětí nepoctivého či nekalého jednání obchodníků, zaměstnavatelů, institucí nebo státu. V rámci svých služeb bere na svá bedra veškeré soudní i advokátní náklady, přičemž provizi ve výši 5 až 25 procent si nárokuje pouze v případě pro klienta úspěšně vyřešeného sporu. Její pomoc je tedy dostupná všem občanům, kteří se díky ní mohou dovolávat svého nároku beze strachu z vysokých nákladů a zároveň také bez obav z časové a administrativní náročnosti. Více na www.vasenaroky.cz. (19.12.2018)