Z 20. a 30. let: Lidská továrna

Lidské tělo, jako celek se svými střevy, žlázami, cévami a nervy, přirovnávati možno k velkému průmyslovému středisku. Miliardy buněk je tolikéž malých dílen; orgány představují stroje a pohonné motory; cévy a lymfatické žíly tvoří soustavu kanálů, které rozvádějí do všech částí suroviny, určené ke zpracování neb asimilaci a materiál k opravám a novým výstavbám; konečně se nervy podobají husté síti drátů, jež provádějí pohonnou sílu a myšlenku.
V celku panuje ustavičná a intensivní činnost. Zde není oddechu, anglického týdne, prozahálených svátků, neboť stávka znamená smrt.
Dovedete si snadno představiti, jaké množství odpadků, škvárů, otravných plynů, vznikajících spalováním, musí býti výsledkem takové každodenní činnosti, jaké zácpy upotřebených a hnijících látek nutno se obávati a následkem toho, jak stále hrozí nebezpečí otravy. Na štěstí máme také prostředky, jak bojovati proti tomuto nebezpečí. Je to především obdivuhodná organisace pro odvádění odpadků a pro desinfekci; a potom vaše bdělost.
Máte játra, která spalují toxiny (otravné látky) a vylučují žluč, která je desinfekčním prostředkem střev; ledviny, které filtrují krev a vylučují moč; kůži, protkanou miliony pórů, z nichž s potem odchází nekonečné množství nečistot; tlusté střevo, jako ústřední sběrnu pro odpadky a různé látky, určené k odstranění; obdivuhodně vyřešenou síť cév – jako sběrných kanálů – kamž přicházejí mrtvé buňky a kudy procházejí a vstřebávají se škodlivé plyny, které jsou pak splachovány do ústředí filtrace, třídění a desinfekce, zejména velké ústřední čistírny, kde zkažená a zčernalá krev se rozlévá v širokých skvrnách v plicích, zbavuje se svého kysličníku uhličitého a čistí se kyslíkem zvenčí vdechovaným.
Zpomalí-li teď jedna z těchto továren, jeden z těchto obranných prostředků svůj chod následkem ucpání, přetížení neb poranění – tu nastává neodvratně otrava. A tato otrava, vycházející z kterékoliv části, rozšiřuje svůj zhoubný účinek do celého organismu, který se zanese, zpomalí svou práci a přivádí reumatismus, dnu, pakostnici, kornatění cév, „endokrinní instabilitu“ a, jasně řečeno, stárnutí.
Organisace je dokonalá. Je však ještě nezbytně nutno, aby vaše bdělost byla stále připravena. Doly, laboratoře, desinfekční ústavy, třídící ústředny – celá tato organisace nemůže dlouho fungovati bez osobního přičinění.
Na vás jest:
1. dodati vybrané palivo a dobrý materiál pro opravy, to je – dobrou výživu;
2. cvičiti dech, neboť hlubokým a důkladným dýcháním se čistí a regeneruje krev;
3. bojovati proti zácpě, společné všem civilizovaným národům, proti tomuto hlavnímu pramenu otravy, stárnutí a předčasné smrti;
4. napomáhati spalování toxinů – a tím i organické činnosti – tělesným cvičením a činným způsobem života;
5. chrániti se před nakažlivými zárodky útěkem před infekčními nemocemi, podrobením dětí všem moderním očkováním (proti tuberkulose, záškrtu atd.), vyhlášením války všem zvířatům a hmyzu, nositelům bacilů, odmítáním nakažených pokrmů a konečně, udržováním cest, kterými se tyto zárodky do vás mohou dostati, v absolutní čistotě;
6. podrobiti se každoročně prohlídkám, které odhalí ihned v zárodku nemoce, jež vás ohrožují: krk, nos, zuby, krev, moč, zažívací rouru atd.
MUDr. Victor Pauchet, z knihy Uchovejte si zdraví a mládí